آشنایی با انتشارات خیلی سبز و انواع کتاب های آن

شما برای خواندن این کتاب نیازی به اطلاعات قبلی در مورد ترجمه نخواهید داشت. البته این بدان معنا نیست که در این اثر ارائه مسائل مربوط به ترجمه بیش از حد سادهسازی شده، به­ گونه­ای­ که اطلاعات آن تحریف ­شده باشد. چنین دیدگاهی با الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه مطابقت دارد که در ادامه در فصل هفتم بدان پرداخته خواهد شد. بخشهای خصوصی و دولتی هم سعی میکنند با ترفندهایی، میزان کتابخوانی را بالا ببرند.

حالا مترجم و ناشر حرفهای و جدی، کتابهای پرفروش را هم ترجمه میکند؛ هم به این خاطر که چرخه نشرش بگردد و هم به خاطر این که از ثمربخشی زحمتی که برای چاپ یک کتاب میکشد، مطمئن باشد. بالاخره آن ناشر هم مشتریهای خاص خود را دارد. 4- یک ناشر داخلی را پیدا کنید.

یک سری کتاب هم داریم که کتابهای پرفروش هستند و امتحان خود را پس دادهاند. جعفریه: وقتی که میبیند ناشری کتابی را چاپ کرده و آن کتاب پرفروش است، با خود میگوید اگر من هم چاپ کنم، فروش خواهم داشت. یکی دیگر از راههای بسیار خوب برای اینکه مطلع شویم کتابی قبلاً ترجمه نشده است آن است که عنوان کتاب را در گوگل سرچ کنیم. به همین علت یک عادت خوب (یا بد) در یک حوزه مثل موج خودش را در حوزههای دیگر هم گسترش میدهد و در بخشهایی از زندگی تأثیر میگذارد که انتظارش را نداشتهایم.

جعفریه: علت این که از یک کتاب چند ترجمه ارائه میشود یا علت این که چرا از کتاب استقبال میشود؟ شما علت چنین پدیده ای را در چه چیزی میدانید؟ مجموعه ی شماره رده بندی و نشانه ی مولف را شماره ی بازیابی یا شماره ی راهنما می نامند. آزمون های آزمایشی در برخی از کتاب های میکروطبقه بندی طراحی شده اند که از آزمون های آزمایشی مختلف هستند.

دیدگاهتان را بنویسید