آشنایی با انتشارات خیلی سبز و انواع کتاب های آن

اثر مرکب راهنمایی عملیست که به شما یاد میدهد چگونه در استفاده از این سیستم مهارت پیدا کنید. این روزها کتاب ها آنقدر زیاد و متنوع شده اند که شما در هر زمینه ای که قصد مطالعه داشته باشید، می توانید کتاب های متنوع و جالبی را پیدا کنید. کتاب ها را از نظر ویژگی های مختلف دسته بندی می کنند. بیشتر زندگی نامه ها غیرداستانی هستند. در حقیقت زندگی اجتماعی مجموعه روابط یک فرد با دنیای خارج از خودش هست. دنیای ترجمه به زیبایی سپهر لاجوردی است و برای غوطهور شدن در زیبایی آن و تولید محصولی زیبا به صبوری نیاز دارید.

اینکه ناشر حاضر به پرداخت هزینهای برای گرفتن مجوز ترجمه کتاب نیست، از شما رفع مسئولیت نمیکند؛ چون اسم شما روی کتاب به عنوان مترجم میآید. کتابهای تاریخی یک اتفاق را به همان شکلی که بوده است برای شما بیان میکنند. این عبارت اشاره به نکته لطیفی است که آن این که اگر مردم به همان اندازه که به عافیت و سلامت جسمانی اهمیت می دهند، به سلامت دینشان اهمیت می دادند، وضع خوبی داشتند ولی افسوس!

برآورد هزینه کل کتاب با توجه به تعداد کلمات کل اعلام می شود که با توجه به تعداد کلمات زیاد شامل درصد تخفیف حجمی بالایی می شود. ممکن است ناشر به شما بگوید که به خاطر هزینههای تولید کتاب در چاپ اول به شما درصد کمتری تعلق بگیرد و از چاپهای بعد بیشتر شود.

ممکن است به شما بگویند که درصد را از ۱۰ به ۵ تغییر دهیم اما تیراژ کتاب را دو برابر کنیم. 443-کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟ اولین عنصر خود دفاع مقدس است که برای مردم و مجموعهها تقدس دارد. چون ممکن است باز هم با هم رودررو شویم و بخواهیم کار کنیم. اجازه دهید قبل از بیان راهحلهای اختلافهای بین مترجم و ناشر، راز اساسی حل اختلافها را خدمتتان بگویم: مذاکره کنید و باز هم مذاکره کنید. راهحلهای دیگر همگی منوط به نوع اختلاف هستند؛ اما یادتان باشد آداب دعوا را رعایت کنید. در واقع بهینهترین راه مذاکره است و اگر مذاکره جواب نداد، وارد راهحلهای دیگر بشوید.

مهمترین نکتهای که قصد دارم درباره قراردادها بگویم، این است که وقتی پای امضای قرارداد میروید، حتی اگر ناشر برادر یا فرزندتان است، مفاد قرارداد را با دقت بخوانید و هرچه را متوجه نمیشوید، بپرسید. مخاطب خود را شناسایی کنید.این را درنظر داشتهباشید که هرکسی میتواند کتاب شمارا بصورت تصادفی خریداری کند و از انتخاب خود رضایت داشتهباشد یا حتی شگفتزده شود. این پاسخ نشاندهندهی این است که شما مخاطب هدفتان را نمیشناسید و این خود یک ضعف بزرگ در فرآیند چاپ کتاب است.

دیدگاهتان را بنویسید