آشنایی با انتشارات خیلی سبز و انواع کتاب های آن

اهمیت ترجمه کتاب چیست؟ حال که با انواع کتاب آشنا شدیم، یک سوال مهم پیش میآید و آن اینست که اصلا دلیل اهمیت این دستهبندیها چیست؟ بنابراین از نظر پشتوانه مدیریت و سیاستگذاری کلان تکیهگاه این چنینی دارد. این کد 13 رقمی را باید از اداره شابک دریافت کنید و پس از چاپ کتاب نیز باید 5 جلد از آن را به این اداره تحویل دهید.

برای دریافت فیپا باید موارد زیر را به کتابخانه ملی تحویل دهید. فیپا مخفف فهرست نویسی پیش از انتظار است و شامل اطلاعاتی است که در پشت صفحه عنوان کتاب چاپ میشود. کتاب مرجع: کتاب مرجع به کتابی گفته میشود که در حالت عادی خوانندگان آنها را به صورت موردی مطالعه میکنند. هزینههای چاپ دیجیتال به ازای هر نسخه از کتاب ترجمه شده کمی بیشتر است ولی چون شما را محدود به چاپ تعداد زیاد از کتاب نمیکند، ارزشش را دارد. اگر فرزند شما از تبلت برای مطالعه کتابهای الکترونیکی مصور استفاده نمیکند، احتمالا ارتباط کمتری با تصویرسازیهای کتاب برقرار میکند.

در حقیقت ویراستاری، محتوای کتاب را برای خواننده جذاب و دلنشین میکند. » گفتوگو را ادامه داد و معتمدآریا در پاسخ به او گفت: «بسته به تهیهکننده اثر و عوامل دیگر باید دید چه شیوهای انتخاب میشود. خودتان نیز میتوانید این کار را انجام دهید ولی باز هم مانند قسمت قبل به شما پیشنهاد میکنیم صفحه آرایی کتابتان را به افراد متخصص در این حوزه بسپارید.

با این حال اگر دوست دارید عملکرد خود را در بازار ترجمه بهبود ببخشید و از سایر مترجمها پیشی بگیرید بهتر است در دورههای آموزش ترجمه انگلیسی به فارسی شرکت کنید و اطلاعات و مهارت خود را افزایش دهید. البته این اتفاق نیز چندان ساده نیست و نیاز به فردی متخصص دارد. در فرآیند ترجمه کتب مراحل زیر را پیشبینی کردهایم تا با افزایش دقت و تمرکز بر نیاز مشتری، بتوانیم بهترین کیفیت را با ضمانتی ویژه ارائه دهیم. بسته به نیاز و هدف خود یکی از این دو روش را انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید