آمار مطالعه انواع کتاب در یکسال گذشته و هزینههای سالیانه خرید کتاب

این وظیفه من ناشر است که رایگان کتابهایم را ارسال کنم. از طرفی چون تجربه چندانی در شروع مسیر نداریم بهتر است تا به تاریخچه افرادی که در ان مسیر موفق شدهاند رجوع کنیم. از اون موقع تا 9 ماه پیش دقیقا 3بار کامل خوندمش و 6،7 بار شروع به خوندن این کتاب کردهام و وسطکار ولش کردهام.

برای خرید کتاب مجموعۀ ۵۳ داستان از هانس کریستین اندرسن با تخفیف از لینک زیر استفاده کنید. اگر برای خرید کتاب به فروشگاه مراجعه کرده باشید، کتابهایی را مشاهده می کنید که اندازه های کوچک، متوسط یا حتی بزرگ دارند. هر کتابی که چاپ می کنم، موظفم کتاب، اسم کتابخانه و تعداد کتابهایی که باید بفرستم مشخص کنم.

چون ناشر، هر کتابی را که چاپ میکند موظف است برای چند کتابخانه بزرگ چک ارسالشان کند. این مساله در سایر زمینه ها نیز صدق می کند. فرهنگ مملکت چگونه رشد می کند؟ مگر میشود وقتی می خواهی فرهنگ یک مملکت را بسازی، از مدرسه شروع نکنی؟ فرستاده میشوند. یک مشکل دیگر این است که در مدارسمان کتابدار نداریم. در حالی که در دیگر کشورها این گونه نیست و کتابهای مورد نظر در کتابخانههای عمومی و محلی قابل دسترسی هستند. از طرف دیگر، مساله کتابخانههای عمومی را داریم. همین الان به ۵۰ کتابخانه عمومی برویم و بررسی کنیم.

مثلا برای این کتابخانه ۳ نسخه و برای آن دیگری، ۴ نسخه. همیشه از کتابخانه ملی، ۲ برگ کاغذ برایم میآید. بعد از توافق با ناشر ایرانی و گرفتن اجازه از ناشر خارجی، باید باقیمانده کتاب را ترجمه و تایپ کنید و به ناشر ایرانی تحویل دهید. این سایت امکان مقایسه کتابهای مختلف را نیز برای شما فراهم کرده است تا بتوانید آگاهانه انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید