آموزش بسته بندی راحت کتاب ها در اسباب کشی

کودکان، بیماران، بیسوادان و چند دسته دیگر را حذف کنید، احتمالاً یک میلیارد نفر باقی بمانند که گمان میکنند میتوانند صاحب اثری تألیفی یا ترجمهای باشند؛ اما به گمان من شاید حداکثر در کل کره زمین به چیزی برابر با یکدهم تا یکبیستم این مقدار نویسنده و مترجم نیاز باشد و اگر کمی سختگیرانه و با استانداردهای بالا نگاه کنیم، یکصدم آدمهای دنیا شاید واجد شرایط نوشتن یا ترجمه کتاب باشند؛ اما چه میشود که عده کثیری، لااقل در ایران گمان میکنند که میتوانند صاحب اثر باشند؟

یکی دیگر از محاسن مترجم متخصص، آشنا بودن با لغات و ترکیباتی از ادبیات انگلیسی است که هر کسی آنها را نمیداند. در مرحله اول باید کتابها را در وزن و سایزهای متناسب دسته بندی کنید و در هر جعبه طوری قرار دهید که وزن متعادلی داشته باشند. بایرامی: به نظرم در شناسایی کتابها زحمات زیادی کشیده شد، چرا که میتوانستند به اطلاعات یک مرکز اکتفا کرده و تمام، اما از 5 مرکز اطلاعات جمعآوری، تقاطعگیری و تجمیع شد. این نوع کتابها هم غیرتخیلی بوده و داستان یا رویدادهای خاص زندگی یک فرد را توصیف میکنند. یعنی دانشآموز باید تستهای کتابهای سری تست (یا جامع) این انتشارات را حل کند و بهشرط تسلط بر یک مفاهیم و تستهای آن سراغ همچنین کتابی برود.

بیشتر کتابهای خودیاری به خوانندگانشان در حوزههای مختلف زندگی مشاوره میدهند (مثل: روشهای پولدارشدن و موفقیت در کسبوکار). در صورتی که برنامه زمانی خاصی جهت دریافت ترجمه کتاب مد نظر شما میباشد، آن را با ما درمیان بگذارید. از این جهت در فرایند ترجمه کتاب به دست یک مترجم متخصص مطمئن هستیم که متنی روان را در ترجمه کتاب خود خواهیم داشت. در تمام دنیا اگر بخواهند کتابی را از زبانی به زبان مبدا خود ترجمه کنند ، ابتدا مترجم کتاب باید یک ناشر جهت انتشار کتاب ترجمه شده پیدا کند.

یکی از دغدغههای بسیاری از دانشجویان در ترجمه کتاب این است که کتاب علمی را خود ترجمه کنند یا اینکه به مترجم متخصص بسپارند. دعوا میتواند سر طرح جلد و صفحهآرایی یا سر دست بردن ناشر در متن باشد. اما زمانی که شما میخواهید آن کتاب را منتشر کنید باید از ناشر آن کتاب اجازه بگیرید. اگر میخواهید بدانید چگونه از طریق چاپ کتاب میتوان به برندینگ سازمان خود کمک کرد، پیشنهاد میکنیم حتما مقاله چاپ کتاب که در وبلاگ ترنسیس منتشر شده است، را مطالعه نمایید.

حالا که فهرست ژانرهای پرطرفدار کتاب را به شما معرفی کردیم، اجازه بدهید تا دو وبسایت خوب برای جستجوی ژانر کتاب را هم به شما پیشنهاد کنیم. از آن ماجرا هشت سال میگذرد و من هنوز از پشت تیر نخوردهام، اما دروغ چرا به قول مش قاسم خدابیامرز در سریال ماندگار دایی جان ناپلئون، تا قبر آآآآ، خنجر بسیار خوردهام. چرا که در کیفیت کار شما تاثیر مستقیم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید