آموزش مرحله به مرحله ترجمه کتاب برای مبتدیان

این ناشران عمدتاً در حوزه نشر عمومی فعالیت میکنند و سایر نویسندگان تخصصی در صورتی که قصد ترجمه کتاب پرفروش و یا ترجمه کتاب از آمازون را دارند باید ناشران تخصصی زمینه کاری خودشان را پیدا کنند. حتی اگر خودتان توانایی بالایی در ترجمه ندارید یا وقت کافی برای ترجمه در مهلت مقرر را ندارید، میتوانید از مترجمان دیگر و حتی خدمات ترجمه کتاب یک سایت معتبر ترجمه مانند ترجمیک استفاده نمایید. درباره ی یک موضوع چه کتاب هایی وجود دارد ؟

پس از این مراحل برای این که بتوانید ترجمه کتاب خود را چاپ و منتشر نمایید، میبایست از وزارت ارشاد مجوز بگیرید. شما میبایست خود را دقیقاً به لحاظ فکری، احساسی و ذهنی تبدیل به مؤلف کتاب کنید. پس از گامها اولیه، شما میبایست کار ترجمه را شروع کنید. بنابراین، اجازه دهید دیگران نیز کار شما را بخوانند و ویرایش کنند. با دریافت این شمارهها، کتاب شما در بانک داده کتابخانه ملی ثبت شده و همگان میتوانند از ترجمه کتاب توسط شما آگاه شوند. با توجه به مزیتهایی که چاپ ترجمه کتاب در انتشارت خارجی برای نویسندگان و مترجمان دارد، بسیاری از آنها خصوصاً در سالهای اخیر، به دنبال پیدا کردن کانالهایی برای انتخاب ناشران بینالمللی جهت نشر آثار خود هستند.

بنابراین برای نشر کتاب، ابتدا باید ناشری که حاضر به همکاری و چاپ ترجمه کتاب شما باشد را پیدا کنید. درست است که انتخاب و ترجمه کتاب های جدیدالنشر به مراتب دشوارتر میباشد. چاپ کتاب در انتشارات خارجی نیز روندی همانند ناشران داخلی را طی میکند ولی به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و زبانی اندکی دشوارتر است.

جعفریه: وقتی که میبیند ناشری کتابی را چاپ کرده و آن کتاب پرفروش است، با خود میگوید اگر من هم چاپ کنم، فروش خواهم داشت. برخی از نویسندگان، شرایط چاپ ترجمه کتاب در انتشارات معتبر خارجی را با چاپ و فروش کتاب در سایت آمازون اشتباه میگیرند. در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی را در مورد فرایند انتخاب ترجمه کتاب خارجی و یا چاپ کتاب در نشریات خارجی با شما به اشتراک بگذاریم. برای این کار شما یا ناشری که با آن همکاری میکنید، دو نسخه از کتاب را به اداره ارشاد استان محل نشر کتاب میفرستد تا موارد مدنظر آنها بررسی و نظر نهایی اعلام شود.

در معرفی رمانهای بزرگ دنیا تلاش میکنیم تا اینفوگرافیک کتاب را نیز در معرفی آن قرار دهیم. ما با شما در زمینه ترجمه کتاب همکاری خواهیم داشت ولی برای این که بتوانیم پروژه ای موفق در زمینه همکاری در ترجمه کتاب با شما داشته باشیم، شرایط خاصی را در این زمینه در نظر گرفته ایم. اصلاحات و توضیحات را میتوانید پایین صفحات، با ذکر کلمه «مترجم» یا «م» در پایان جملات به صورت پانویس قرار بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید