انواع دسته بندی های موضوعی کتاب

امروزه با توجه به همگانی شدن مسئلهی مطالعه و گرانی کاغذ این قطع دیگر مورد استفاده نیست. به همان صورت اگر کاغذ ۵۰ در ۷۰ هم باشد به اندازه ۲۳ در ۲۳ میرسیم که این ابعاد هم برای قطع کتاب خشتی بزرگ استاندارد است. تمامی سفارشات ترجمه تخصصی ثبت شده در ترجمیک، با داشتن کیفیت نقرهای و بالاتر (برای ترجمه کتاب، انتخاب طلایی و بالاتر توصیه میشود)، به صورت بخش به بخش تحویل خواهند شد. بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

علاوه بر این، بسته به حجم کتاب، مشتریان محترم میتوانند تا ۲۵% تخفیف حجمی از ترجمیک دریافت نمایند. بارها در تاریخ شاهد این مساله بودهایم که تا ترجمهای مناسب از یک اثر ارائه نشده است، آن اثر نتوانسته تاثیری که باید را در جامعه جهانی داشته باشد. شاید برخی از عناصر آنها بر پایه اشاراتی از حقیقت استوار باشد، اما آنها برای آراستن یک داستان جدید شرح و بسط داده شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

338-سازمان فدائیان اسلام توسط چه شخصیتی پایه گذار شده ؟ چه کتابی را ترجمه کنیم؟ ترجمیک با داشتن تیمی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاههای معتبر شما را به مطالعه بیشتر در مورد مزیتهای ترجمیک دعوت میکند: چرا به ترجمیک سفارش ترجمه بدهیم؟ در این جا به برخی از این نگرانیها و راهکارهای ترجمیک برای آن اشاره میکنیم. به بیان سادهتر، برخی از افراد کتابهای کمک درسی را برای کمک به مباحث درسی خریداری میکنند و برخی دیگر برای کارهای دیگری از جمله تست زنی، از این کتابها بهره میبرند.

انتشارات گاج برای زمان های فراغت دانش آموزان در تعطیلات عید و تابستان و تثبیت مطالب درسی در ذهن دانش آموزان کتاب های عیدانه و تابستانه را منتشر کرد. در مجموع می توان همه کتاب های موجود را به سه دسته کتاب های مرجع، کتاب های غیر مرجع و کتاب های نیمه مرجع تقسیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید