انواع مختلف کتاب راز موفقیت

ترجمههای به ظاهر مشابه، تفاوتهای بسیاری دارند که ممکن است تشخیص علت این تفاوت برای همه آسان نباشد و البته قبل از شروع و پیشرفت ترجمه نمیتوان به آن پی برد.این مسئله حتی در مورد کتابهایی که توسط ناشران سطح کشور منتشر میشود نیز مطرح است؛ شاید این جملات بتوانند این تفاوت را به شما یادآوری کند: «کتاب خوبی است اما ترجمه روان و واضحی ندارد. یک پاراگراف را باید دو بار بخوانم تا متوجه شوم. این کتاب با ترجمه فلان مترجم بهتر است.»همه این جملات نشان میدهد کیفیت ترجمه چقدر در درک و فهم مطلب مهم است.نرخ مرجع ترجمه در ایران چیست؟

این درصد توافقی است اما به صورت مرسوم بیش از 50 درصد سهم مولف کتاب میباشد. آنها با بیان این کنایه از رفتار متخصصنماهایی که ادعای انجام کارهای تخصصی را دارند، گلایه میکنند. این منتقدان هستند که سطح سواد عمومی را بالا میبرند. سطح پایین ترین کتابها هم در جوامع امروز، کتابهای مبتذل و هزره نگاری هستند و در کتابخانه های عمومی ارائه نمی شوند. متداول ترین روش تخمین هزینه، براساس تعداد کلمات است.

صحافي دوختي: در اين روش كاغذهاي تا شده با نخ و در قسمت وسط عطف به يكديگر دوخته ميشوند. البته گاهی در برخی کتابخانه های کودک ، شیوه ی زیر را کهکمابیش به روش بالا شبیه است، به کار می گیرند. این نویسنده برای یک کتاب خود طی یک برنامه یک ساله، تمام ایالت های آمریکا را زیر پا گذاشته و مراسم نقد و معرفی و جشن امضا داشته است. مهمترین عامل در هزینه ترجمه، کیفیت است.

همچنین وجود تصویر، فرمول و جدول، هزینه ترجمه را افزایش میدهد. هرچه یک پروژه پیشرفتهتر و تخصصیتر باشد، دامنه ارقامی که برای اجرای آن پیشنهاد میشود، گستردهتر است.اگر قصد ترجمه کتاب و سپردن این کار به فرد یا مؤسسهای را داشته باشید، مسلماً این سؤال یکی از سوالات اصلیتان خواهد بود که هزینه ترجمه کتاب مدنظر شما چقدر است؟ بازار ترجمه، یک بازار گسترده در سطح کشور و موسسات مختلف و حتی افراد آزادکار است.

دیدگاهتان را بنویسید