انواع ژانر کتاب را بیشتر بشناسیم؛ معرفی ۱۹ ژانر داستانی و غیرداستانی

مثلا در زمانهایی که نیاز دارید فرزندتان را سرگرم کنید اما وسیله ی مناسبی در اطرافتان نیست و یا حتی در سفر هستید، کتاب الکترونیکی و صوتی گزینه خوبی است. به عنوان مثال زمانی که ترجمه یک کتاب سه ماه زمان نیاز دارد، می توان هزینه ها را در سه قسط اول هر ماه در نظر گرفت تا تامین آن نیز تسهیل شود. احتمالاً برای شما نیز پیشآمده است که کتابی ترجمهشده خریداری کرده باشید که دارای ترجمهای ضعیف بوده و همین موضوع باعث شده تا از خواندن آن منصرف شوید. مدیر نشر ۲۷ بعثت بیان کرد: بهترین روش برای حضور در نمایشگاههای خارج از کشور این است که هر ناشری که میتواند در کار ترجمه وارد شود، به کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نمایشگاهها حضور یابند.

آخرین مرحله برای چاپ کتاب دریافت مجوز فرهنگ و ارشاد است. کمیک بوک دیجیتالی: نسخه ای از کمیک ها که برای مطالعه با استفاده تلفن همراه یا رایانه شخصی منتشر میشوند. گاهی مترجم مفهوم یا واقعهای موازی را برای برگردان مطلب مورد نظر خواننده انتخاب میکند. در گونه علمی تخیلی فناوری یا علوم امروزی یا مربوط به آینده دستمایه هنرمند و آفرینشگر قرار میگیرد.

شصت و سومین دوره نمایشگاه کتاب بیروت بعد از وقفه سهساله برگزار شد و شیوع بیماری کرونا و انفجار، نمایشگاه را از نظر اقتصادی، حضور ناشران و استقبالکنندهها تحتالشعاع قرار داده، اما درکل اقدام مبارکی است. لازم به ذکر است زمانی که حالت دوم را انتخاب کردید یک نامه به عنوان مجوز فروش از انتشارات بگیرید.

ما اگر در این نمایشگاه خوب حضور پیدا کنیم و ناشران ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کنند و با هر کشور، یک کتاب مشارکت بگیریم، برگ برنده و کارنامه خوبی برای ناشران خواهد بود. ممکن است یک مسائلی را انتقال دهد اما به جایگاه آن نمیرسد. اما نباید کتاب صوتی را رد کرد. آموزش در دوران کرونا این اصل را ثابت کرد.

در این مراسم از گلعلی بابایی، نویسنده کتابهای «پیغام ماهیها» و «در هالهایی از غبار» تقدیر شد. احتمال رضایت شما از مترجمان تخصصی کتاب کافه ترجمه، 100 درصد خواهد بود! از آنچه ممکن بود احساس کند وحشت داشتم؛ از چیزى که از سر گذرانده بود، از عمق نقصانش و وسعت ترسهایش.

دیدگاهتان را بنویسید