انواع کتاب و ژانر و سبک آنها

کتابهای عمومی مرجع اصلی امتحانات پایانترم دانشجویان بهحساب میآید به همین دلیل خرید تازهترین کتابهای منتشرشده از ناشران برتر دانشگاهی برای دانشجویان کلیه رشتههای دانشگاهی اهمیت بالایی دارد. اما اگر شما ژانرکتاب خود را داستانی انتخاب کردهبودید به دلیل اینکه در متن تاریخی چند داستان عاشقانه هم روایت شدهاست، به احتمال قوی مخاطب کتاب تاریخی شما را که هدف اوست یافت نمیکند.

کتابخانه ملی اولین مرکز معتبری بود که برای تهیه این لیستها سراغشان رفتیم. ژانر مناسب داستانی برای علاقمندان به خواندن کتابهای تاریخی، داستان یا رمان تاریخی است. این ژانر داستانی مورد توجه فیلم سازان قرار گرفته است و فیلمهای قدرتمند زیادی بر اساس داستانهای علمی تخلیلی ساخته شدهاند. دفتر خاطرات آن فرانک یک مورد غیرداستانی و ژورنال است که آن را به یک ژورنال غیر داستانی تبدیل کرده است.

دسته دوم هم دفترچه کنکور سال های قبل است که برای داوطلبان کنکور مهم است. کتابهایی مانند ارباب حلقهها، هری پاتر، نبرد خدایان و داستانهایی از این دست زمینهی ساخت فیلم های تخیلی زیادی شدند. منتقدان این سبک معتقدند این کتابها داستانهایی بی پایه و اساس هستند که با عوام فریبی به فروش میرسند.

به طور خلاصه، کتاب نفیس کتابی است که از نظر محتوا ارزشمند و متعالی باشد و از نظر فیزیکی از جلد و کاغذ با کیفیت و ظاهر هنرمندانه و ماندگار برخوردار باشد. این نوع از داستان به علت غیر قابل پیش بینی نبودن اتفاقاتشان ذهن شما را با هیجان زیادی درگیر میکنند. خواندن نمایشنامه میتواند به اندازهی تماشای تئاتر جذاب باشد و شما را برای زمان طولانی در فضای داستان غرق کند.

دیدگاهتان را بنویسید