این تعداد کاملاً راستیآزمایی شده است

خودمان پیشنهاد دادیم که کتابها را با هزینه شخصی (یعنی هزینه بخش خصوصی) چاپ میکنیم تا در عوض، کاری را که ما نمیتوانیم انجام بدهیم (یعنی کتابها را به شبکه توزیع آن کشورها منتقل کنیم)، سفارتخانه این کار را به دست بگیرد. اما متاسفانه بعد از 6 ماه گفتند چنین کاری در اولویتمان نیست. البته برای خودم هم سوال بود که اگر معرفی فرهنگ ایران در این کشورها جزو اولویتهای یک سفارتخانه نیست، پس چه چیز دیگری میتواند اولویت باشد؟

اما به جهت اینکه به بازار توزیع و پخش و فروش کتاب (در حدود 28 کشور که زبان رسمیشان اسپانیایی است) دسترسی نداشتیم، سراغ سفارتخانه رفتیم. در حالی که در دیگر کشورها این گونه نیست و کتابهای مورد نظر در کتابخانههای عمومی و محلی قابل دسترسی هستند. در کتابهای رمان، خوانندگان بسیار علاقمند به شخصیتها میشوند و موقعیتها و فضاهایی که نویسنده آن شخصیتها را قرار میدهد. 6. در دسته کتابهای آزمونی برای سوالات تشریحی میتوان از کتابهای دسته دو هم استفاده کرد اما در حیطه کتابهای تست آزمونی میتوان به کتابهای هزار تست نشر دریافت،«موج آزمون» الگو، فار آزمون، فصل آزمون اشاره کرد.

به نظر شما چقدر میشود «شعر» را ترجمه کرد؟ ترجمه خوب نیاز به پشتوانه زبانی قوی دارد. بعد در مدت حدود هشت ماه، ضمن اینکه من داشتم زبان یاد میگرفتم، ترجمه شعرها به حجم قابل توجهی رسید. قبل از اینکه کار ترجمه را آغاز کنید، برای آشنا شدن با کتاب انتخابی باید تمام شخصیتهای داستان را شناخته و اگر موضوع کتاب داستانی نیست، پیام اصلی کتاب را درست درک کنید. اگر به درک درستی از دین برسیم به راحتی میتوان مذهب را نیز تعریف نمود. نویسنده احتمال دارد که از استعاره یا آرایههای ادبی دیگر استفاده کند تا از طریق حواس پنچگانه اصلی درک و تصویر ذهنی خود را به بهترین شکل ممکنه نمود دهد.

از یک کتاب چه چاپ ها یا ویراست هایی موجود است ؟ اعضای ثابت : رئیس جمهور ،رئیس مجلس ،رئیس قوه قضائیه ،فقهای شورای نگهبان و افراد معرفی شده توسط رهبر- اعضای موقت : وزیر یا وزرایی که موضوع مورد بحث به حوزه وظایف آنهاست . ما معقتدیم که گنج بیپایان دفاع مقدس جای کار بسیار زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید