ای اس یار بهترین مرکز ترجمه کتاب در ایران

زمانی که شما هیچ سررشتهای از روانشناسی ندارید و دانش کافی برای ترجمه کتابی در این زمینه در شما وجود ندارد، رفتن به سراغ کتابی در حوزه روانشناسی میتواند نتیجهای خندهدار و بسیار بد به همراه داشته باشد. شاید دلمان بخواهد خودمان را به چالش بکشیم و به سراغ پروژههای بزرگتر و متفاوتتر برویم!

شاید بد نباشد با این سؤال شروع کنیم که باب یک گفتوگوی مجازی در مورد ترجمه کتاب را باز کنیم. کاغذ مورد استفاده برای چاپ کتاب در ایران انواعی دارد و هریک از این انواع دارای ویژگیهای منحصر بفردی هستند. مشاهده میکنید که با رعایت نکردن چند ریزهکاری مهم، کیفیت زبان مبدأ اثر آنگونه که باید در ترجمه تخصصی کتاب خود را نشان میدهد.

ترجمه کتابها نیاز به مترجم متخصص خاصی دارد و همچنین باید کیفیت بالا باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد. کتاب زبان مبدأ باید از نظر ساختاری (دستور زبان و ریزهکاریهایی از جمله انواع استعاره، تشبیهات، کنایات و هرگونه ظرایف زبانی) شاخصهای تأیید شده لازم را داشته باشد تا مترجم را در مسیر ترجمه کتاب سردرگم نکند.

دستور زبان فارسی و آرایههای ادبی در راستای رعایت امانت و بافت اصلی زبان مبدأ برای ترجمه به زبان مقصد بهخوبی رعایت نشده است. با توجه به مجموعه وسیع ترجمر و همکاری با مترجمان خبره در حوزه های مختلف، میتوانید به راحتی ترجمه کتاب های تخصصی و غیرتخصصی خود را به ما بسپارید. بعد از اینکه حساب خود را ساختید، میتوانید لیستهای خود را ایجاد کنید. به این ترتیب میتوانید ژانری را که مناسب کتاب شماست شناسایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید