برای ترجمه کتاب ادبی باید چه مهارتهایی داشته باشیم؟

تصور کنید در یک روز بهاری که درختان آرامآرام سبز شدهاند، در حال قدم زدن در خیابان انقلاب تهران هستید یا خیابان آمادگاه اصفهان. ممکن است افراد دیگری در حال ترجمه کردن کتاب موردنظر شما باشند در این مواقع شما میتوانید از راههایی دیگری مثل سوال کردن از انتشارات، افراد مطلع و دوستان کمک گرفت. ممکن است شما در اولین قدم خود یعنی انتخاب کتاب در ترجمه دچار تردید باشید و یا ندانید چگونه یک کتاب مناسب را برای این منظور انتخاب نمایید.

با توجه به مجموعه وسیع ترجمر و همکاری با مترجمان خبره در حوزه های مختلف، میتوانید به راحتی ترجمه کتاب های تخصصی و غیرتخصصی خود را به ما بسپارید. در این قسمت می توانید از راهنمایی های موسسه چاپ کتاب مورد نظر بسیار استفاده کنید . طراحی جلد حرفه ای و مرتبط با موضوع کتاب باعث جذب بیشتر مخاطبان میشود، پس میبایست زمان طراحی جنبه های مختلفی را در مد نظر قرار داد. نمایشنامه کمدی دسته ای از نمایشنامه هاست که موضوع قالب آن شادی، داستان خنده آور و نشاط آور است که اغلب با پایانی خوش همراه است. بدین صورت که نام کتاب را در اینترنت جستجو کرده تا مشخصات کامل کتاب مانند نام ناشر آن را بیابید و سپس به قسمت انتشارات مراجعه کرده و آدرس ایمیل ناشر را پیدا کنید و برای آنها ایمیل بفرستید.

برخی نیز بر این عقیدهاند که معادلگذاری برای کلماتی مثل «کامپیوتر» که واژه زبان اصلی آنها شناختهشدهتر است، بیمعناست و نمیخواهند از معادل فارسی کمتر شناخته (مثل «رایانه») استفاده کنند. یعنی مدرکی دال بر اینکه نویسنده واقعا دارای این عناوین است باید ارائه شود. ایران کتاب، رسالت خود را ارائه ی اطلسی جامع از برترین کتاب ها و معتبرترین جوایز ادبی سراسر دنیا می داند و بر آن است تا با خلق آرمان شهری ادبی، بهترین ها را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

اما اگر بخواهید کتابی را برای خودتان انتخاب کنید، باید کتابی را جستجو کنید که اصلا ترجمه نشده و بتوان آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنید. هنگام جستجو برای انتخاب کتاب مشخصات کامل آن را از جمله ناشر، خلاصهی داستان و غیره برای شما توضیح میدهد. ممکن است انتخاب کردن کتاب برای ترجمه در این مرحله کار سختی باشد چون گزینههای بسیاری از طریق جستجو در مقابل شما قرار میگیرد که انتخاب کتاب را برای شما مشکل میکند.

به این ترتیب از وقت خود به بهترین شکل ممکن بهره بردهاید. بنابراین ممکن است اول به هر ناشری که مراجعه کنید به پیشنهاد شما جواب منفی دهند اما ناامید نشوید. مهمترین و مشکلترین بخش بعد از ترجمه پیدا کردن ناشری است که بخواهد انتشار کتاب شما را انجام دهد. بنابراین اگر مطمئن شدید که ترجمه کتاب قبلا انجام نشده میتوانید به مرحله بعد بروید.

دیدگاهتان را بنویسید