برگزیدگان نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس مشخص شدند

ایرانکتاب، رسالت خود را ارائهی اطلسی جامع از برترین کتابها و معتبرترین جوایز ادبی سراسر دنیا میداند و بر آن است تا با خلق آرمانشهری ادبی، بهترینها را در اختیار علاقهمندان قرار دهد. وی تاکید کرد: کتابهایی فاخر و سطح ملی هستند و برخی کتابها در سطح محلی هستند و برای این کتابها هم باید تولید آثار داشته باشیم. از این جهت گاهی او را نویسندهای ضدخودیاری دانستهاند که کوشیده است تا با بیانی ساده برخی از اصلیترین محورهای کتابهای خودیاری را نقد کنند.

برینکمن تا به امروز بیش از ده کتاب نوشته است که به طور ویژه سه تا از آنها بازتاب بینالمللی گستردهای پیدا کردهاند. سوِند برینکمن استاد روانشناسی در دا نشگاه آلبورگ دانمارک است. استوارت فریدمن Stewart D. Friedman از نویسندگان دیگر کتاب مدیریت خود استاد دانشگاه کسبوکار پنسیلوانیا است. این کتاب به چالش های عمرانی و توسعه ای اشاره کرده است که از همان ابتدا گریبان گیر پارک بوده تا روزهای سختی که برای به ثمر نشستن این نهاد بزرگ پشت سر گذاشته شده است.

وی ادامه داد: در این کتاب گوشه ای از مشکلات و موانعی که سر راه ما برای ایجاد و گسترش پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای علمی کشور است را به نمایش گذاشته است. انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس به برکت اراده امام باعث ایجاد جمع ها و ارادههای واحد شد.

در ادامه، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به سخنی از امام حسین (ع) توضیح داد: ارادههای معطوف به اصلاح و تغییر وضعیت سلطه در عالم ارادههای مقدسی هستند. اگر جریان کربلا روایت نمیشد نهضت امام حسین (ع) تحریف میشد. »؛ اگر شما نیز، مانند بسیاری از رهبران موفق باشید، در مراحل اولیهی کارتان، مورد هدایت و حمایت زیادی قرار گرفتهاید، از نزدیک بررسی شدهاید و تحت پرورش بودهاید.

دیدگاهتان را بنویسید