بهترین کتاب های مذهبی که باید خواند (معرفی 10 مورد)

این موضوع خصوصا در مورد کیفیت مفهومی کتاب بسیار مهم است. کتاب نفیس شاهنامه فردوسی، زنده نگاه دارنده زبان پارسی و مهم ترین کتاب ایرانی در جلد نفیس توسط پیام عدالت منتشر شده است. با اینکه کتابهای زیادی از زبانهای مختلف به زبان فارسی ترجمه میشوند اما اکثر این ترجمهها، ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی است. آنها بعد از اینکه سهام به ارزش واقعی خود رسید اقدام به فروش آن میکنند.

این بخواهیم کسب و کاری را کوچک یا بزرگ بنامیم بستگی به حوزه فعالیت آن کسب و کار دارد زیرا هر صنعتی بر اساس درآمد و میزان استخدام سالانه، اندازه استانداردی را برای خود تعریف میکند. تجربه شما موقع خواندن کتابهای این ژانر محدود به صفحه تلویزیون نمیشود؛ بلکه تمام حواس شما را در تخیلاتتان به کار میاندازد و آهسته آهسته در معرض اتفاق وحشتناکی که پیش رو است، قرار میدهد.

اگر قرار باشد خواننده فقط ترجمه من را بخواند، شاید نخواند ولی اگر ببیند، چند مترجم دیگر هم هستند، حق انتخاب دارد و میرود سراغ ترجمههای آنها. اما این جا، صحبت از ترجمههای موازی است. میزانی که ناشر اصلی برای کپی رایت اثرش میخواهد از چاپ های باطله و تبلیغ برای اثر کمتر است.

به جز دریافت مجوز از ناشر و نویسنده اصلی که در مراحل رسمی چاپ یک اثر در ایران جای نمیگیرد، مراحل دیگری هم برای دریافت مجوزهای داخلی طی میشود. هر روشی که باعث شود تصمیمها و انتخابهای ما از سطح ناخودآگاه به لایهی آگاه ذهنمان برسند، میتواند مسیر ما را به سمت اهدافمان هموار کند.

دیدگاهتان را بنویسید