ترجمه انواع کتابها

خیلی از افراد تمایل دارند که کتاب را گوش کنند. عزت نفس موضوعی است که خیلی افراد آن را ندارند و از کمبود آن رنج می برند و به همین دلیل حاضر هستند خیلی برای این موضوع هزینه کنند. هزینه این ترجمه هم معمولا نسبت به ترجمه کتاب از فارسی به انگلیسی کمتر است.

ایا مخاطب هدف شما اصلا قشری است که برای خرید کتاب پول بدهد یا خیر. برای انواع قطع کتاب، اصلاحات خاصی بین ناشران رواج یافته است و بر این اساس استاندارد هر قطع و سایز کتاب، با نام خاص خودش شناخته میشود. هر روز در اینترنت دنبال معنی کلمات و عبارات تخصصی میگردیم تا آنها را بهدرستی به زبان مقصد تبدیل کنیم؛ اما گاهی وقتها پیش میآید که از ترجمهکردن متون فنی یا سروکلهزدن با زبان سخت اسناد حقوقی خسته شویم. اما یک مثال برایتان میزنم.فردی مثل دکتر علی صاحبی را در نظر بگیرید که کتاب تئوری انتخاب را ترجمه کرده اند.

طبیعتا اگر کسی در این موضوعات کتاب را نخواند ممکن است اتفاق خاصی برایش نیفتتد اما اگر کتابی در حوزه ازدواج باشد و این کتاب باعث شود که شخص ازدواج موفقی داشته باشد میتواند مسیر زندگی اش را دگرگون کند. راه دوم که خیلی سوداور تر است این است که کتاب را ترجمه کنید، حق نشر ان را دریافت کنید، به صورت الکترونیک ان را عرضه کنید.

این شما هستید که باید یاد بگیرید چطور کتاب های خود را به بازار عرضه کنید. احتمال دارد نویسنده کتاب بخشی از جامعه آموزشگاهی است و با مخاطبان خود رابطه مستقیمی دارد و نیازهای آنها را خوب تحلیل نموده و کتابی را نگارش کرده است. قدم بعدی انتخاب کارتن با سایز مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید