خدمات ترجمه، تایپ، تحقیق

در ادامه به معرفی انواع کتاب ها خواهیم پرداخت و به شما کمک می کنیم که یک کتاب خوب و مناسب را برای خواندن انتخاب کنید. خلاصه بگویم: در انتخاب کتاب، به توانایی خودتان، به وقتی که قصد دارید صرف کنید، به اعتبار ناشر اصلی و اعتبار نویسنده کتاب توجه کنید. به طور کلی ترجمهی رضایی ادبیتر و شکیلتر بوده و در انتخاب واژگان دقت بیشتری به خرج داده است. نمیتوان آن ها را به طور کامل رد کرد چرا که احساسات مثبت کمک میکنند تصمیم گیری بهتری داشته باشیم.

بر این اساس، مترجمان ترجمیک، سفارش را در بخشهای جداگانه برای مشتریان محترم در سایت قرار داده و نظرات آنها را دریافت میکنند. ما در مطلب با در نظر گرفتن عوامل مختلف، دو ترجمه محمدرضا پارسایار از نشر هرمس و حسینقلی مستعان از نشر امیرکبیر را مقایسه میکنیم و در مورد ترجمههای دیگر مطرح شده در لیست بالا نظر نمیدهیم.

ویکتور هوگو ۱۷ سال را صرف نوشتن این اثر برجسته کرده است و ما در این مطلب قصد داریم بهترین ترجمه کتاب بینوایان را برای مطالعه معرفی کنیم. قبل از شروع مقایسه دو ترجمه حسینقلی مستعان و محمدرضا پارسایار، در نظر داشته باشید که ما متن فارسی دو ترجمه را مقایسه میکنیم و دقیقا متن کتاب را با رعایت تمام نکات نگارشی در اینجا نقل میکنیم. طبیعتا از آوردن متن فرانسه کتاب خودداری میکنیم. فرار او از زندان نشانه اعتراضش به محکومیت است؛ اما این اعتراضات فقط کار را بدتر میکند. اما در این مطلب قصد داریم درباره بهترین ترجمه کتاب بینوایان صحبت کنیم.

ارتباط سازی و داشتن روابط کاری خوب با نویسندگان گوناگون می تواند سبب شود تا آن ها ترجمه کتاب های خود را به شما واگذار کنند. ناعدالتی همچنان به دنبال ژان والژان است و تا آخر عمر او را رها نمیکند. سعی کنید به مطالعه فراوان بپردازید و مدام حتی متون کوتاه را ترجمه کنید تا در این کار تجربه کافی به دست آورید و از ترجمه تحت الفظی به ترجمه حرفه ای راه یابید.

دیدگاهتان را بنویسید