دارالترجمه رسمی پارسیس

موسسه علمی پژوهشی اشراق با بیش از 5 سال سابقه در زمینه چاپ کتاب و مقاله، با ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی و مشاوره های تخصصی رایگان در خدمت پژوهشگران بزرگوار است. و در برخی معرفیهای دیگر، اینفوگرافیک کتاب را ارائه میکنیم که محتوای کتاب را با جزئیات ریز به تصویر میکشد. ت. نام نویسنده همکار, پس از عبارت (با همکارى) روبرتا اِى. پس چه چیزی سبب شده است که ترجمههای مختلفی از یک کتاب در بازار موجود باشد؟

این وضعیت سبب شد تا وضعیت نشر بسیاری از کتابها نامعلوم باشد و ناشران از این وضعیت سوء استفاده کرده و بدون اخذ اجازه یا عقد قرارداد با مؤلفان نسبت به انتشار آثار مشهور اقدام کردند. نمونه آن «زندگی مولانا جلالالدین محمد بلخی مشهور به مولوی» اثر بدیع الزمان فروزانفر که ناشرانی که آن را منتشر کردهاند، به ناشر اولیه یعنی انتشارات زوار توجهی نکردند. برای اینکه یک ناشر در زمینه ترجمه کتاب به موفقیت دست پیدا کند، بایستی کتاب مناسبی را انتخاب و آن را به گونهای ترجمه کند که برای مخاطبین خود جذاب بوده و بهسرعت در میان خوانندگان مشهور شود.

پانویس و توضیحات بیشتر برای فهم عمیقتر زبان مبدأ و اطلاعات تاریخی آن کمتر اعمال یا نادیده گرفتهشده است. ترجمه کتاب یک تخصص ویژه است پس حتماً باید برای انجام حرفهای و اصولی آن با یک تیم مورد تأیید داخلی در ارتباط بود. دعوا میتواند سر این باشد که مترجم یا مولف معتقد است کارش عالی است و ناشر میگوید طبل توخالی است. بهویژه در دورهای که انبوهی از مترجمان داخلی در تلاش هستند تا به هر قیمتی اثری از زبان فارسی را به زبان انگلیسی یا سایر زبانها ترجمه کنند بیآنکه خود را ملزم به رعایت ابتداییترین نکات بدانند.

راه دیگر هم این است که به سایت های ترجمه معتبر مراجعه کنید تا کتاب موردنظرتان را برای ترجمه قیمت گذاری کنند. پیشرفتهای علمی و پژوهشی در جهان و ضرورت دسترسی به منابع علمی بهروز از یک سو و نیاز روحی جامعه به آثار ادبی جدید و متنوع از سوی دیگر سبب شده است که ترجمه کتاب، امری اجتناب ناپذیر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید