دانلود دسته بندی کتاب

وقتی فردی کتابی را به وجود میآورد تنها در شرایطی میتواند به آن یک اثر تألیفی اطلاق کند که حداقل یک درصد (۱%) منابع مورد استفاده در آن کتاب نتیجه پژوهشهای خود وی باشد. نویسنده این کتاب یعنی چلسی فگن یک کانال یوتیوب به نام The Financial Diet نیز داشته که در آن ویدیوهایی برای بهتر خرج کردن به اشتراک می گذارد.

در کتابهای غیرداستانی نیز به همین منوال است. بسیاری از کتابها وجود دارند که بعد از ترجمه متن آن حتی جذابتر نیز شده است. یکی از سختترین کارهای ممکن ترجمه کتاب است. نیاز روز افزون به یادگیری و آموزش علوم مختلف سبب شده است تا امر ترجمه جایگاه ویژه ای در جوامع علمی پیدا کند .

برای این کار بهتر است کتاب را بررسی کنید و میزان کلمات و سختی و راحتی متن به کار رفته در آن را ارزیابی نمایید و بر اساسان یک جدول زمانی واقعبینانه برای خود طراحی کنید. یقیناً این کار به صورت صد درصدی صورت نخواهد گرفت اما مترجم باید تمام تلاش خود را بکند.

این کار علمی باید بر اساس و استناد کارهای علمی مؤلف و سایرین به وجود آید. بسیاری از اوقات دیده شده است که طول کشیدن بیش از اندازه یک کار باعث شده که مترجم انگیزه ترجمه خود را نسبت به کتاب از دست بدهد و یا اینکه مشکلات دیگری مانع ادامه روند کار شود.

دیدگاهتان را بنویسید