دسته بندی کتاب و آموزش 1

مترجم در این حوزه باید کودکان و ویژگیهای روحی و روانی آنها را بشناسد و متناسب با نیازهای این گروه سنی در دنیای امروز کتاب خوبی را با ترجمه مناسب ارائه دهند. در تمامی ترجمهها کیفیت برترین و اصلیترین سخن در کار و ماندگاری اثر میباشد و این نوع ترجمه نیز یکی از این موارد باشد که کیفیت و همچنین رعایت اصول ترجمه در آن بسیار حائز اهمیت میباشد و افراد بسیار زیادی باید به این مسئله واقف باشند و بدانند که این ترجمه اصولی و دقیق انجامشده است. برای فردی که نیاز به این نوع خدمات دارد بسیار با اهمیت است که مترجم به اصل کتاب و همچنین موارد متعددی که در کتاب قرار دارد پایبند بوده و بتواند ترجمه با کیفیت عالی را تحویل دهد. به همین دلیل بسیاری از افراد زمانی که با ما صحبت میکنند و قصد دارند ترجمه خود را به ما بسپارند این سؤال را مطرح میکنند که آیا میتوان برای ترجمه کتاب نمونه ترجمهای از شما دریافت کرد یا خیر؟

ولی شما بايد بسته به حوزه مورد علاقه مثلاً کودک و نوجوان، مديرت و کسب وکار، رمان و ادبيات، کتاب مناسبی را انتخاب کنيد که شما را به هدف تان برساند و هم از ترجمه کردن آن لذت ببريد. یادتان باشد که شما می خواهید اثری از خود بر جای بگذارید که بعد از نشر به عنوان برندتان معرفی می شود.

این فهرست دربردارنده کتاب هاى فارسى شده چاپى از اوان چاپ و نشر تا سال 1370 است. قبل از چاپ کتاب باید درباره انتخاب کاغذ با ناشر خود صحبت کنید. 1- یک سجده را فراموش کند 2- در بین نماز سهوأ حرفی بزند (درشک بین 4 و 5 در حالت نشسته باید بعد از سلام سجده برویم) درچه صورت احتیاط واجب است؟

همچنين بهتر است يک دوره آموزش فن ترجمه نيز طی کنيد تا کار برايتان راحت تر شود. در حین ترجمه یک کتاب، جایی وجود دارد که کارم را به طور رسمی ثبت کنم تا فرد دیگری همزمان با من آن را ترجمه نکند؟ هدف من از ترجمه کتاب چيست؟ آيا می توانم به تنهايی کتاب موردنظرم را ترجمه کنم يا بايد از شخص ديگری کمک بگيرم؟ معمولاً شخصی که بيشترين تلاش را کرده باشد، به عنوان مترجم اول کتاب ذکر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید