راهنمای انتخاب کتاب مناسب و آشنایی با انواع کتابخانه

حالا که دیگر با نحوه انتخاب کتاب و دسترسی به آن آشنا شدهاید، وقت آن رسیده که از خودتان شروع کنید و برای افزایش سرانه مطالعه در ایران گام بردارید. جانسون, ویکى ام. Johnson, Vicki M راهنماى آموزش گام به گام نوزادان و کودکان عقب مانده. با این همه هنوز جایگاه پاره اى از عناوین اصلى کتاب ها در این فهرست بیاض مانده است, به آن امید که در چاپ هاى آینده شناسایى و به فهرست افزوده شود.

لازم است به این نکته اشاره شود که اگر موضوع فرهنگ زبان باشد آن را فرهنگ زبان می نامند. کتابی که به زبان انگلیسی و در آمریکا نوشته شده است، لحنِ تاریخِ پراتفاقِ آمریکا را در خود دارد و با کتابی که به همان زبان و در انگلستان نوشته شده است، تفاوتهای زیادی دارد.

در صورتى که عنوان کتاب در چاپ هاى بعدى تغییر کرده و یا عنوان کتاب در پشت جلد با صفحه عنوان همسانى نداشته در بخش توضیحات این مطلب بیان شده است. در صفحه عنوان نویسنده اول روبرتا اِى. ز. توضیحات: در صفحه عنوان نویسنده اول روبرتا اِى. پس از نام خانوادگى و نام مؤلف, عنوان فارسى شده کتاب بر مبناى صفحه عنوان چاپ نخست کتاب ضبط شده است. نام مترجم کتاب و اطلاعات و مشخصات کتاب شناختى اثر شامل ناشر, محل نشر, سال نشر, تعداد جلد و صفحات و آن گاه عنوان اصلى کتاب از دیگر اطلاعات این فهرست است.

حال، یکی از روشهای بررسی اینکه کتابی قبلاً چاپ شده است یا خیر، جستجو در کتابخانه ملی میباشد. آثار برجسته این ژانر میتوانند مو به تن شما سیخ کنند و یا وحشت را در تمام وجودتان پراکنده کند. سایز یا قطع خشتی: در واقع هر اندازهای که مربع باشد را خشتی گویند و معمولاً برای کتابهای هنری و کودک استفاده میشود. خوب سبک و سنگین کنید که کتابی را که انتخاب کردهاید، آیا واقعاً به درد جامعه ایران میخورد؟

ح. نام ناشر نخست: ایران یاد. ج. نام مترجم همکار: شهین بیضاوى. ورنر. حسام گوهرى, شهین بیضاوى. همیشه روی این موضوع تاکید کرده ایم که نباید کتاب های جمع بندی را مبنایی برای آموزش قرار بدهید. پاورتست ریاضی دهم، پاورتست ریاضی یازدهم، پاورتست آمار و احتمال و پاورتست حسابان یازدهم از کتاب های این بخش هستند که فروش خوبی را تجربه کرده اند. اگر بازخوانی متون خود را با کمی فاصله شروع کنید بهتر است؛ هر چه چشم شما بیشتر به متن عادت کرده باشد، اشتباهات را کمتر میبینید! این کار نه تنها در بستهبندی میتواند به شما کمک کند بلکه در حین چیدن در محل جدید نیز میتوانید کار خود را آسان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید