زیر پوست بازار ترجمه کتاب/ سود نبود کپیرایت در جیب پختهخوارها! – خبرگزاری مهر

• کار دیگری که این ناشران میکنند این است که سوالات کنکور سالهای قبلی را بررسی نموده، و علاوه بر جمعآوریشان در کتابها، تلاش میکنند پرسشهایی مشابه سوالات کنکور طراحی کنند تا دانشآموزان از طیف متنوع این پرسشها آگاه شوند. 5. کتاب کاربردی اطلس آناتومی: کتاب اطلس آناتومی به شما کمک می کند تا اجزای بدن انسان را به همراه نگرش بالینی تصور کرده و جداول بالینی را بر اساس اندام های متفاوت بدن، در طب بررسی کنید.

کتاب زبان مبدأ باید از نظر ساختاری (دستور زبان و ریزهکاریهایی از جمله انواع استعاره، تشبیهات، کنایات و هرگونه ظرایف زبانی) شاخصهای تأیید شده لازم را داشته باشد تا مترجم را در مسیر ترجمه کتاب سردرگم نکند. اما به جهت اینکه به بازار توزیع و پخش و فروش کتاب (در حدود 28 کشور که زبان رسمیشان اسپانیایی است) دسترسی نداشتیم، سراغ سفارتخانه رفتیم. ترجمه کتاب بسیار سادهتر از نوشتن کتاب است.

خب در این موارد شعر ترجمهپذیرتر است. چرا که با این کار برخی از بستهها که در آن صرفا کتابهای ابعاد کوچک قرار میگیرند بسیار سبک و کارتنهای دیگر با کتابهای بزرگ و قطور بسیار سنگین میشوند. در عین حال ارتباط فرهنگی ممکنترین و سادهترین راه بود که آن هم در اولویتشان نبود. ضربالمثلهای ایرانی را هم به اسپانیش ترجمه کردیم که قرار بود همان نشر «نیلا» منتشر کند.

کتاب بعدیمان ضربالمثلهای مکزیکی بود؛ مجموعهای از ضربالمثلهای مکزیکی که دو زبانه به فارسی و اسپانیش منتشر شد. البته کارهای بیشتری بود، اما آنهایی که منتشر شد این سه کتاب بود. در یادداشت «۶ نکته برای خرید کتاب مناسب» راهکارهایی پیشنهاد کردیم که بتوانید کتابِ مناسبِ حال و روزتان را انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید