سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه نوین

کتاب نفیس قران کریم پیام عدالت یکی از بهترین قران های موجود در بازار می باشد. همان طور که قبلاْ نیز گفته بودم، ترجمه کتاب یک بازار رقابتی است که برای وارد شدن به آن باید به سختی تلاش کنید. با چاپ کتاب در موضوعات میتوان علوم و ارتباطات را گسترش داد و مفاهیم را بهتر منتقل کرد. برخی ناشران این حوزه تخصصی روی یک موضوع متمرکز هستند و مثلاً فقط کتابهای حقوقی چاپ میکنند. این مولفان برای انتقال بهتر مفاهیم و منظور به مخاطبان خود ترجیح میدهند کتاب را به زبان انگلیسی چاپ نمایند. واژهها و لغات استفاده شده در کتاب آموزش زبان باید در قالب جملهها، عبارتها، اصطلاحات و … بیان شود تا ماندگاری بیشتری در ذهن زبانآموز داشته باشد.

چراکه آزمایش در بحث چنین موضوعی نه قابلبررسی است و نه منجر به شناسایی موارد نقض میشود. بعضی از کتابهای کلاسیک معروف شامل زنان کوچک نوشته لوییزا می الکات، کشتن مرغ مقلد از هارپر لی و دلبند اثر تونی موریسون میشود. راز زندگى، این پرتو از کتابى بر دلم تابیده بود که قدمتى یکصد ساله داشت.

چرا که تسلط بر زبان مادری بسیار کمککننده خواهد بود. پس چرا هنوز محققان اثبات این نظریه پس از سالها هنوز هم نتوانستهاند به یک محک صحیح برای رد یا پذیرش نظریه قانون جذب نرسیدهاند؟ مهمترین نکته در بررسی واقعی بودن کتاب راز این است که نهتنها نویسنده توجیه فلسفی و منطقی از خود بروز نداده است، مطالب موجود در کتاب به اثبات تجربی هم نرسیدهاند.

یکی دیگر از ویژگیهای کتاب راز این است که داستان سرایی و انتقال مطلب با استفاده از بیانی داستانی و حتی خاطراتی واقعی صورت گرفته است که همگی باعث میشود تا جذابیت کتاب راز برای خواننده افزایش پیدا کند. در منظر دینی هم این کتاب نمیتواند واقعی به نظر برسد.

درحالیکه در نظریه دینی خالق مدبر و توانایی وجود دارد که حاکم مطلق ملکوت و عالم است. بلکه این کتاب سمت و سویی با دین مبین اسلام دارد. کتاب راز در حقیقت برگرفته از مستندی به همین نام است و هر دو دارای محوریت موضوعی یکسانی هستند. انتخاب قطع مناسب را میتوان یکی از اولین و مهمترین قدمهای صفحه آرایی در نظر گرفت. بعد از انتخاب یکی از این دو روش، گزینۀ Save and finish را بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید