سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه نوین

حفظ تعادل بین آنچه باید به درستی نمایش داده شود و آنچه باید درک شود، تا حد زیادی دشوار خواهد بود و این امر عمدتاً به انتخاب صحیح کلمات توسط مترجم متخصص بستگی دارد. چاپ یک کتاب، مزایای زیادی را برای دانشجویان و محققان به دنبال دارد. هنگام ترجمه تخصصی کتاب ادبی، بازآفرینی متن اصلی یک چالش بزرگ محسوب میشود زیرا هر زبان ویژگیها و ساختارهای منحصربهفرد خود را دارد.

اول باید کتابی را برای ترجمه انتخاب کنید و بعد چک کنید ببینید به فارسی ترجمه شده است یا نه. آیا مترجم کتاب هستید و باید طبق سفارش ترجمه کتاب از سمت مشتری آنرا ترجمه کنید؟ یکی دیگر از ملزومات ترجمه کتاب، خلاقیت و مهارت در زبان مقصد است. ترجمه تخصصی کتاب، بهویژه کتابهای ادبی نیاز به مهارت و تخصص بالایی دارد. تجربه مترجم تخصصی، باعث معروف شدن او میشود و در زمینه ترجمه کتاب به او کمک شایانی میکند. ترجمه کتاب باعث میشود تا خوانندگان از رمان، داستان کوتاه متون داستانی و غیرداستانی، اشعار، نثر و سایر آثار ادبی نویسندگان خارجی لذت ببرند.

حتماً تا به حال دیده اید که مثلاً یک کتاب معروف چندین ترجمه ی کتاب دارد اما همگان به دنبال یک ترجمه کتابی خاص از آن هستند. اگر برای خانه یا آشپزخانهتان دنبال وسیله میگردید، بدانید که اینجا یک خانۀ خالی را میتوان پر کرد. ترجمه کتب مختلف را بدون شک میتوان قدیمیترین رشته در خدمات ترجمه عنوان کرد که قدمتی به درازای قدمت نوشتن و کتابت در تاریخ بشریت در سراسر جهان دارد.

این هماهنگی و همراهی در پروژهها رایت می را بهعنوان حرفهایترین و مطرحترین مرکز ارائه خدمات ترجمه آنلاین مبدل ساختهاست. چند هزار فرد زبده و متخصص در زمینهها و رشتههای دانشگاهی مختلف، در این پلتفرم مشغول به کار هستند. این جمله را آویزه گوشتان کنید: کار نشر، کاری تجاری است؛ بنابراین یادتان باشد کار ترجمه کتاب یا تألیف کتاب، کاری صرفاً فرهنگی نیست. هزینه و زمانبندی کار ترجمه برای شما ارسال خواهد شد. نباید فراموش کنیم که ترجمه تخصصی کتاب یا شعر، شاید توسط هزاران نفر خوانده شود.

دیدگاهتان را بنویسید