سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه نوین

اگر کتابتان قرار است ۵۰۰۰ کلمه باشد به راحتی میتوانید مشخص کنید که هر پرده از کتاب چند فصل و چند کلمه است. اگر قرار باشد کتاب شما این تعداد لغت داشتهباشد، پس هر فصل کتاب باید شامل حداقل ۵۰۰۰ لغت باشد. این بدین معنی ست که کتاب شما ده فصل دارد.

به عنوان مثال تصور اینکه بخواهید یک کتاب با ۵۰۰۰۰ لغت بنویسید، کار را برایتان مشکل میکند. ولی اگر بدانید که کتابتان ۱۰ فصل دارد و خود را متعهد کنید که هر فصل را در یک هفته به پایان برسانید، کار برایتان سادهتر جلوه مینماید. پس اگر قرار است به صورت حرفهای کار کنید، بهتر است یک نسخهی چاپی از یک لغتنامه داشته باشید.

انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و از طریق شبکه اینترنت را کسب و کار الکترونیک می گویند. مثلاً اگر حس میکنید وقت زیادی برای تماشای تلویزیون (یا در شرایط امروزی: شبکه های اجتماعی) میگذارید و روزی سه ساعت درگیر آن هستید، به جای اینکه مدام بگویید من باید این سه ساعت را کم کنم، به این سوال فکر کنید که «اگر سه ساعت اضافه در زندگی روزانهام بود، آن را به چه میگذراندم؟ ۸. یک فرهنگ لغات جامع و کامل بخرید: حتی اگر کامپیوترتان نرمافزار فرهنگ لغات دارد، باید بدانید که ورژنهای الکترونیکی فرهنگ لغات یا لغتنامهها ضعفهایی دارند.

296-آیا دولت در گرانی های اخیر نقش مهمی دارد یا عواملی دیگرنقش دارند؟ اطلاعات جدید یا بیشتر، چیزی نیست که شما به آن احتیاج دارید، بلکه شما یک برنامه عملی جدید میخواهید. در نظر داشته باشید که رفتار شما بسیار تأثیر گذار است. بوستان سعدی یکی از کتاب های بسیار ارزشمند ادبیات فارسی می باشد که توسط مجله گاردین به عنوان یکی از صد کتاب تاثیر گذار تاریخ جهان انتخاب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید