سفارش ترجمه تخصصی کتاب با بهترین کیفیت

سعی کنید قسمت پایانی جعبه های نو و جدید را چسب بزنید و اگر جعبه ها استفاده شده میباشند بهتراست تمام قسمت های آن را چسب بزنید . یکی از آن ها ترجمه تحت اللفظی است که کلمه به کلمه است و توجه چندان زیادی به معنای کلی جمله نمی شود. یعنی از فروش کتاب مورد نظر مطمئن هستند یا دارند ریسک میکنند؟

حالا که دیگر با نحوه انتخاب کتاب و دسترسی به آن آشنا شدهاید، وقت آن رسیده که از خودتان شروع کنید و برای افزایش سرانه مطالعه در ایران گام بردارید. آقای جعفریه اجازه بدهید بحث را از شما شروع کنیم. بعضیها معمولاً داخل خانه هستند، و بعضیها هم بیشتر خارج از خانه دیده میشوند. با استفاده از نرمافزارهای ترجمه مانند SDL Trados Studio واژگان تخصصی کتاب استخراج میشوند و با نظارت مدیرپروژه معادلسازی و ترجمه میشوند.

کتاب ۸۰۰ صفحه است و بسیار تخصصی. افراد دیگر کتاب شما را از دید متفاوتی مطالعه خواهند کرد و موارد متفاوت و جالبی را مطرح خواهند نمود. خرید کتاب های هفت خان خیلی سبز، برای مطالعه روزانه، مطالعه در تاکسی و مدرسه و همهجا مناسباند، چون قطع آنها کمی کوچکتر از قطع وزیری است و میتوان آنها را همیشه همراه داشت. ترجمه کتاب کاری دشوار و سخت است.

در این زمینه، مقولهای به نام بازنویسی متنهای ترجمه شده به فارسی وجود دارد که افراد به ظاهر مترجم، متنهای ترجمه شده را برداشته و تغییراتی در آنها میدهند. جعفریه: ببینید، دو تا بحث وجود دارد. جعفریه: بله. چون اصلا برایشان مهم نیست ۱۰۰ صفحه از این کتاب حذف بشود. جعفریه: علت این که از یک کتاب چند ترجمه ارائه میشود یا علت این که چرا از کتاب استقبال میشود؟

مثلا میبینیم که از یک رمان، چند ترجمه منتشر میشود. 445-قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می شود ؟ انتخاب کتاب مناسب: در ابتدا برای شروع کار باید کتاب مناسبی را انتخاب کنید. در ترجمه کتاب میتوان از نرمافزارهای ترجمه متن استفاده کرد؟ یکی از مسائلی که در رسانهها به آن پرداخته میشود، این است که مردم کتاب نمیخوانند و کتابخوانی در جامعه کم است. یک سری کتاب هم داریم که کتابهای پرفروش هستند و امتحان خود را پس دادهاند. بالاخره آن ناشر هم مشتریهای خاص خود را دارد. حالا مترجم و ناشر حرفهای و جدی، کتابهای پرفروش را هم ترجمه میکند؛ هم به این خاطر که چرخه نشرش بگردد و هم به خاطر این که از ثمربخشی زحمتی که برای چاپ یک کتاب میکشد، مطمئن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید