سفارش ترجمه تخصصی کتاب

کار بعدی که شما بهتر است انجام دهید پیدا کردن یک نشر برای سرمایهگذاری بر روی کتاب و چاپ آن است. اگر قصد چاپ کتاب در ایران را دارید باید مطمئن شوید که مترجم دیگری آن را ترجمه نکرده باشد. به یاد داشته باشید که اگر با عنوان دقیق انگلیسی جستجو کرده و به نتیجهای نرسیدید میتوانید ترجمه عنوان را امتحان کنید.

در حقیقت، بهترین کار این است که شما همزمان با انجام امور مرحله دو، به پیدا کردن ناشر نیز بپردازید. معمولاً وقتی شما برای ترجمه کتاب اجازه میخواهید، ناشر کتاب این اجازه را به شما خواهد داد. وقتی میخواهید قرارداد ببندید، همان اول خواستهها و ابهامهایتان را بگویید. وقتی ناشری بر روی کتاب سرمایهگذاری میکند کار حرفهایتر میشود و مترجم در یک فرآیند حرفهای کار ترجمه را به پیش خواهد برد و از منافع مادی و معنوی اثر خود بعد از چاپ برخوردار خواهد شد.

اگر شما اجازه ترجمه را از ناشر گرفته باشید، ناشر تمامی اطلاعات کمکی دیگر را که برای چاپ کتاب به درد شما خواهند خورد ارسال میکنند. در هر صورت، اگر کتابی که شما در حال ترجمه آن هستید جز این دو حالت مطرح شده نیست، آنگاه میتوانید از روشی که در اینجا مطرح شده است استفاده کنید تا مطمئن شوید که کتاب قبلاً ترجمه نشده است. اگر این گروه از افراد کتابهایی را به نام خود به چاپ برسانند، رزومه کاری و تحصیلی خود را تقویت می کنند. بسيار پيش می آيد كه افراد تصميم می گيرند كتابي را مطالعه كنند، اما انتخاب يک كتاب برايشان دشوار است و به درستی نمی دانند با محتوای كدام كتاب ارتباط برقرار خواهند كرد.

در این حالت، ناشران معمولاً با بکارگیری چنین مترجمانی سعی میکنند کتاب را با ترجمه آنها روانه بازار کنند. اطمینان از ترجمه کتابی که قبلا ترجمه نشده است؟ برای مثال شما کتابی را دو سال پیش ترجمه کرده و حتی چاپ کردهاید اما متاسفانه گروهی که کتاب شما را چاپ کرده است برای آن مجوز فیپا و شابک دریافت ننموده است.

دیدگاهتان را بنویسید