سفارش ترجمه کتاب تخصصی، سریع و ارزان

همچنین تیم پشتیبانی وظیفه دارند تا به سوال ها و درخواست های مشتریان پاسخ دهند. از طرف دیگر، متولیان فرهنگ مانند وزارت ارشاد و دیگر نهادهایی که باید بر این فضا نظارت داشته باشند، از کار اصلی شان دور ماندهاند و به کارهایی میپردازند که کار آن ها نیست. اما حتما یک نیازسنجی هم از طرف مترجم و ناشر دیگری رخ داده که با خود گفته اگر من هم کتاب را ترجمه و چاپ کنم، فروش خواهد داشت. روش دیگر برای انتخاب یک کتاب مناسب توجه به ژانر آن کتاب است.

لذا انتخاب یک مترجم خوب کتاب جهت ترجمه تخصصی کتاب انگلیسی به فارسی، خصوصاً کتابهایی در حوزه های تخصصی، امری بسیار مهم و قابل تامل است. در حال حاضر، ناشرانی داریم که بسیاری از کتابهایی که آقای امرایی و امثال ایشان، یعنی مترجمان حرفهای ترجمه نمیکنند، چاپ میکنند. شاید هم وجدان کاری مترجمان و ناشران! خود دوستان مترجم و اتحادیه ناشران هم نظارتی بر این ندارند که الان چه کتابی دارد منتشر میشود.

گاهاً مشاهده شده است که مترجمین متاسفانه کتابی که قبلاً توسط کسی دیگر ترجمه شده است را مجدداً ترجمه میکنند که به نظر کاملاً اتلاف وقت و انرژی میباشد و ناشران نیز هیچ علاقهای به چاپ آن کتاب ندارند. در داخل خود این کتابهای نفیس نیز از تذهیب، تابلو خط و گل مرغهایی زیبا استفاده شده است که وقتی در کنار خط نستعلیق ایرانی قرار میگیرد، زیبایی خاصی به محصول میبخشد.

اگر به جای یک صفحه در روز پنج صفحه بنویسید، محاسبه کنید که در سال چه تعداد کتاب میتوانید بنویسید. آقای امرایی شما به عنوان یک مترجم حرفهای هم این پدیده را تحلیل کنید! اگر مخاطبان شما را میشناسند، باید به همان ترجمه شما بسنده کنند و سراغش بروند. ایران به این قانون بینالمللی پایبند نیست.

دیدگاهتان را بنویسید