شبکه مترجمین راستین

وقتی ترجمه را به صورت بخش به بخش تحویل میگیرید و آن را مطالعه میکنید، میتوانید انتقادات و پیشنهاداتتان را با مترجم در میان بگذارید. بعضی از درس ها هم کتاب آموزش و تست دارند و هم پاورتست که در واقع پاورتست به عنوان مکمل قابل استفاده است. در بخش جستجو کد شابک کتاب خود را وارد کنید.

بارها و بارها سعی کنید کتابتان را ویرایش کنید و از این کار خسته نشوید. موسسههای معتبر ترجمه، در کنار خدمات ترجمه کتاب، خدمات ویرایش کتاب را نیز ارائه میدهند. هنگام تحقیق در مورد موسسههای ترجمه کتاب، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ با توجه به نیروی تحرک تاریخ در نیمه دوم قرن نوزدهم و طول دوره پنجاه ساله عصر ناصری، کار بزرگی انجام نگرفت.

بنابراین، کوچکترین اشتباه در ترجمه کتاب میتواند عده زیادی را گمراه کند و علاوه بر آن، اعتبار مولف و نشر نیز بکاهد. ترجمه کتاب کاری بسیار حساس است، چرا که قرار است روانه بازار نشر شود و در اختیار خوانندگان متعددی قرار بگیرد. داشتن سابقه و مهارت در ترجمه کتاب به مترجم کمک میکند تا در انجام پروژه بهخوبی بتوانید از پس ترجمه برآید. اگر میخواهید ترجمه کتابتان را به موسسههای ترجمه بسپارید، به خوبی، تحقیق کنید و در نهایت، ترجمه را به موسسهای معتبر بسپارید.

به دلیل استفاده از جملات بلند علمی در کتاب های تخصصی، گاهی اوقات استفاده از ابزارهای ترجمه نه تنها تقبیح نشده بلکه حتی توصیه می گردد. وقتی میخواهید کتاب تخصصی ترجمه کنید، روند معادلیابی تخصصی نیز به کار اضافه میشود. این امر در ترجمه فارسی به انگلیسی نمود بیشتری دارد و حتی مترجمینی که سالها در حوزههای متنوع دارای سابقه و تجربه نیز میباشند، بعضا از انجام ترجمه تخصصی کتاب عاجز میمانند. موسسههای معتبر ترجمه کتاب، پیش از آغاز روند ترجمه، معادل واژگان تخصصی را برایتان میفرستند و از شما میخواهند تأئیدشان کنید.

متن را پس از ترجمه، به ویراستار بسپارید. موسسههای معتبر ترجمه را به صورت بخش به بخش برایتان ارسال میکنند. وقتی امکان برقراری ارتباط با مترجم وجود داشته باشد، میتوانید انتقادات و نظراتتان را با مترجم در میان بگذارید و همچنین، اگر سوالی در مورد ترجمه داشتید یا نقطه گنگی در ترجمه وجود داشت، از او بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید