فروشگاه اینترنتی کتاب بنوبوک

ترجمیک برای سفارشهای کوچک پیشنهاد میکند با کمی هزینه بیشتر، از پکیجهای سریعتر استفاده کنند ولی در مورد ترجمه کتاب این کار ممکن نیست زیرا به علت افزایش دستمزد مترجم، نیازمند هزینه بالایی خواهد بود. با توجه به این که معمولاً حجم یک کتاب بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کلمه است، ترجمهی آن توسط یک مترجم، مدت زمان زیادی طول میکشد که ممکن است برای شما مطلوب نباشد. روی تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد. آیا برای انتشار کتاب خودم در کشورهای دیگر، امکان ترجمه تخصصی به زبانهای دیگر وجود دارد؟ آیا امکان دریافت نمونه برای ترجمه کتاب وجود دارد؟

بله، برای اطمینان از کیفیت ترجمه میتوانید چند نمونه ترجمه دریافت کنید. «از بیشتر کتابها فقط چند نقلقول باقی میماند. فوراً به خیابان شاهآباد رفتم، خیابانی که دارند نامش را عوض میکنند و میگذارند جمهوری، رفتم و کتابهای خودم را، آنهایی که مانده بود، به چند برابر قیمت خریدم. بسیاری معتقد هستند 30 دقیقه مطالعه در روز میتواند اتفاقات شگرفی را در زندگی شما رقم بزند.

همانطور که کیمیاگر گفته است، خوشبختی میتواند حتی در یک دانه ناچیز ماسه صحرا هم دیده شود، چون یک دانه ماسه هم گویای لحظهای از آفرینش است، و کائنات برای پیدایش آن میلیونها سال وقت گذاشته اند. یک کتاب، هرچند که از سوی یک فرد نوشته شده باشد در خود تجربهٔ جمع را دارد، تجربهٔ بشر را… انسان با کتاب خوب میتواند به تجربهٔ بشری دست پیدا کند… سرگذشتهای انسانهای گوناگون را میخواند. اما پیشنهاد برای کتاب بعدی خود ندارید.

از نکات مهم فرودگاههای مقصد برای مسافرین ایرانی تا انتخاب بهترین رستورانها گرفته، تا معرفی طبقات پاساژهای خارجی و نحوه استفاده از حملونقل عمومی را میتوانید در این کتابها پیدا کنید. اگر برای شرکتی در خارج از کشور رزومه ارسال کرده باشید، احتمالا اصطلاح کاورلتر یا نامه پوششی به گوشتان خورده است.

دیدگاهتان را بنویسید