فهرست نويسی و رده بندی کتاب ها در کتابخانه

شما در زمانی که خود اقدام به ترجمه کتاب میکنید، نمیتوانید برنامه زمانی منظمی را پیشبینی کنید. برای ترجمه کتاب باید کتابی را از نویسنده معروف در ایران انتخاب کنید. جستجوی خود را بر اساس عنوان کتاب یا نام نویسنده انجام دهید. البته مدتی است که کتابخانه ی ملی ایران افزون بر ا نشانه ی ” دا ” از شماره ی دیویی هم که به موضوع اول کتاب داده شده است، استفاده می کند.

در ترجمیک این امکان فراهم است که بسته به حجم کتاب، ۲ تا ۵ نمونه ترجمه دریافت کنید و بر اساس این نمونهها و در صورت رضایت، مترجم کار شما تعیین شود. اگر انجمنی در نزدیکی محل سکونتان وجود دارد که در آن نویسندگان شرکت میکنند، در آن شرکت کنید.

نیاز دارد جامعهشناسی، تاریخ و تحولات را بداند. حافظ و سعدی ضمن طبع روان، فن شعر را هم میشناختند. در این جا بهتر است اطلاع داشته باشید که بزرگترین نویسندگان هم به این مساله دچار میشوند و امری رایج است. حالا سیر مطالعاتی من شکلی مدون و برنامهریزی شده به خود گرفته بود.

من گویا پیش از تولدم با چخوف آشنا شدم. در دوران کودکی با آثار چخوف آشنا شدم. و میدانید که اثرگذاری آثار در دوران کودکی بسیار بیشتر است و تاثیر آن در دوران دانشجویی خود را بیش از پیش نمایان کرد. کتاب هایی که با کاغذ گلاسه چاپ می شوند، بیشتر جنبه هنری فانتزی و علمی دارند. هزینه بالای ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات و مجلات علمی و منابع ISI همیشه از چالش های پیش روی دانشجویان بوده است. برخی ناشران این حوزه تخصصی روی یک موضوع متمرکز هستند و مثلاً فقط کتابهای حقوقی چاپ میکنند.

این نرمافزار قادر به شناسایی، مشاهده، مدیریت و تبدیل بسیاری از قالبهای کتابهای الکترونیک است. فقط به نقش و متنی که قرار است بخواند اکتفا نکند. دو کتاب آن زمان چاپ شد، «زیبایی شناسی نوشته شاله» از فیلسوفان و زبان شناسان قرن بیستم که سالها پیش ترجمه شده است. باید زبان مقصد را خوب بداند و برای دانستن آن باید به ادبیات هم رجوع کند.

دیدگاهتان را بنویسید