قیمت و خرید انواع کتاب های کنکوری با تخفیف ?

زیرا اگر کتابهای زیادی داشته باشید، ممکن است در هنگام جابهجایی با مشکل روبهرو شوید. با این تقسمبندیها و مثالها مشخص شد که در بسیاری از دروس ممکن است دانشآموز یا داوطلب طی سال به کتابهای مختلف نیاز پیدا کند و این کاملاً طبیعی است. اولین نکتهای که دانشآموز برای خرید یک کتاب باید آن را در نظر بگیرد، دلیل خرید آن است.

به دلیل مصور بودن این مجموعه داستان، خواندن این رمان برای کودکان و نوجوانان گروه سنی ج بسیار لذتبخش است. یعنی دانشآموز بعد از آموزش اولیه مفاهیم و حل تمرین تشریحی بهاندازه کافی با خرید کتاب های تست خیلی سبز و خواندن درسنامه آنها، آمادگی لازم را برای حل موفق تستها نیز پیدا میکند. این کتابها متن دروس را به گونهای قابل فهمتر و با انواع مثالها برای مخاطب تشریح میکنند از این جهت دانشآموز به درک بالاتری از مطالب میرسد. البته باید دانست که این کتابها در سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته چاپ شدهاند و دانشآموز باید با بررسی نیاز خود برای خرید کتاب کمک درسی اقدام کند.

بنابراین کسانی که دغدغه قبولی در مدارس برتر و عبور از آزمون های ورودی را دارند می توانند با خرید کتاب های تیزهوشان خیلی سبز خود را آماده کنند. مخاطب خود را شناسایی کنید.این را درنظر داشتهباشید که هرکسی میتواند کتاب شمارا بصورت تصادفی خریداری کند و از انتخاب خود رضایت داشتهباشد یا حتی شگفتزده شود.

این کتابها مجموعهای از تستهایی است که کمی سطح بالاتری از کتاب و کنکور دارند و شاید بتوان گفت احتمال آمدن آنها در کنکور کم است. از ادبیات کتاب های انتشارات خیلی سبز گرفته تا طرح روی جلدهای آن و نوع نگاه آن به آموزش بیانگر نگاه فانتزی این انتشارات به کنکور و به طور کلی آموزش است. بیشتر دانشآموزانی که برای کنکور آماده میشوند نیاز به کتابهای مکمل کنار کتب درسیشان دارند.

دیدگاهتان را بنویسید