لیست انواع کتاب بر اساس موضوع

لازم به ذکر است که یک متن واحد میتواند چند سبک مختلف از سبکهای ذکر شده را شامل گردد. نویسنده مطالب کتابها، مقالات و متون نویسندگان دیگر را با کسب اجازه و ذکر منبع در یک مجموعه جمعآوری میکند. برای چاپ کتاب شما دو انتخاب دارید یا با یک ناشر قرار داد ببندید و ناشر تمامی هزینه های چاپ کتاب را بر عهده بگیرد و در قبال فروش کتاب درصدی به شما تعلق میگیرد . «قرآن و مثنوی» کتابی است مرجع و راهنما که نفوذ و اثرگذاری بیش از دو هزار آیه و عبارت قرآنی را در ابیات مثنوی مولوی نشان می دهد.

برای نویسندگان کتاب، اطلاع از سبکهای نگارشی بسیار مهم است. برای نگارش کتاب و سایر آثار مکتوب چند سبک مهم وجود دارد که عبارتند از: سبک توضیحی، سبک توصیفی، سبک ترغیبی یا انگیزشی، و سبک روایتی. وقتی نویسنده کتاب سبک توضیحی را انتخاب میکند، سعی میکند به توضیح یک مفهوم بپردازد تا اطلاعات از خود وی به دامنه وسیعی از خوانندگان با تواناییهای مختلف انتقال یابد.

دلیل آن این است که در کتاب های ژانر ماجراجویی، قهرمان یا قهرمانان قصه ما معمولاً پس از گذر از کلی موانع و مشکلات سرانجام باید به سر منزل مقصود برسند. رمان، مجموعه داستانهای کوتاه، کتاب شعر، زندگی نامه، خاطرات و، اطلسها و متون سرگرم کننده که معمولاً برای یکبار خوانده میشود کتابهای غیرمرجع میگویند.

طبقهبندی کلی که از انواع کتاب وجود دارد عبارتند از کتابهای مرجع، نیمه مرجع و غیرمرجع. سبک متقاعد کننده شامل نظرات مؤلف و سوگیریهای ذهنی او نیز میتواند باشد که خود میتواند شامل قضاوتها و دلایلی باشند که مؤلف برای متقاعد نمودن مخاطب از آنها استفاده میکند. هنگامی که نویسندهای به سبک توصیفی مینویسد، در حقیقت در حال نقاشی کردن با کلمات هستند تا بتوانند فرد، مکان یا چیزی دیگر را برای مخاطبینشان به تصویر بکشند. نگارش توصیفی را میتوان در کتابهای داستان پیدا نمود هرچند در مکتوبات غیرداستانی نیز این سبک استفاده شده است (برای مثال، خاطرات و کتاب راهنمای سفر).

بعد از شناخت مخاطب، به کتابهایی فکر کنید که طرفدارن سبک و محتوای کتاب شما ممکن است از آنها لذت ببرند و ببینید آنها در چه ژانری دستهبندی شدهاند. سبک نگارش توضیحی یکی از رایجترین روشهای نگارش است. و در آخر امیدوارم ک این مقاله بتونه یکم از دغدغه های دوران جمع بندی ات کم کنه و منبع مناسب خودت رو بهت نشون بده .

دیدگاهتان را بنویسید