ما همیشه پشت ترجمۀ شما هستیم!

سپس با حس همدردی بیشتر سرم را تکان دادم. حس کردم جوابی که دادم حرفی بچهگانه و غیرعادی است. از میان آثار جوجو مویز، صائمی تنها دو کتاب «من پیش از تو» و «من پس از تو» را ترجمه نموده است. ببنید ترجمه تخصصی کتاب یک فرایند هست ، باید مرحله به مرحله پیش بروید دوباره بگردید به مرحله قبلی و درستی کار خود را چک کنید و در نهایت از ان مرحله اطمینان حاصل کنید.

بسیاری از مشتریان نیز زمان محدودتری در اختیار دارند و ترجیح میدهند ترجمه کتاب فوری و در مدت زمان کمتری انجام شود. در تمامی ترجمهها کیفیت برترین و اصلیترین سخن در کار و ماندگاری اثر میباشد و این نوع ترجمه نیز یکی از این موارد باشد که کیفیت و همچنین رعایت اصول ترجمه در آن بسیار حائز اهمیت میباشد و افراد بسیار زیادی باید به این مسئله واقف باشند و بدانند که این ترجمه اصولی و دقیق انجامشده است. برای فردی که نیاز به این نوع خدمات دارد بسیار با اهمیت است که مترجم به اصل کتاب و همچنین موارد متعددی که در کتاب قرار دارد پایبند بوده و بتواند ترجمه با کیفیت عالی را تحویل دهد. به همین دلیل بسیاری از افراد زمانی که با ما صحبت میکنند و قصد دارند ترجمه خود را به ما بسپارند این سؤال را مطرح میکنند که آیا میتوان برای ترجمه کتاب نمونه ترجمهای از شما دریافت کرد یا خیر؟

برای آگاهی از این موضوع باید بدانید که تمام کتبی که در کشور منتشر می شود؛ جهت دریافت فیپا یا فهرست نویسی پیش از انتشار، به کتابخانه ملی ارسال می گردد. نسخهی ترجمه شدهی صائمی از کتاب من پیش از تو به نظر میرسد که ارزانترین نسخه باشد. در این صورت، لیستی از انواع کتاب ها یا ژانرها در ادامه می تواند به شما کمک کند تا ژانر دلخواه خودتان را انتخاب کنید.

به این تمرکز کنید که درباره چه کسی مینویسید. بنابراین چنان چه شیت های ۲و۴ ورقی به گونهای قرار گیرند که هر شیت دارای ۲۴ صفحه افقی می باشد و به صورت مساوی در هر طرف شیت دوازده صفحه افقی قرار میگیرد. 216-امام سجاد به دست چه کسی به شهادت رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید