هرگز احساس نکردم مترجم هستم!

این مولفهها به نظرم مجموعهای از جذابیتهایی بود که تصمیم گرفتم کتاب را ترجمه کنم. 1. فیپا: برای دریافت مجوز فیپا باید به اداره پردازش و سازماندهی اسناد و کتابخانه ملی، مراجعه کنید و به آسانی با پرداخت هزینهای کم، این مجوز را تهیه کنید. اگر به هر دلیلی، تصمیم گرفتید دوباره یک کتاب قدیمی را ترجمه کنید، حمتا به این نکته توجه کنید که باید حرف جدیدی برای گفتن به مخاطبینتان، داشته باشید. اما امروز، با پیدایش موسسههای بزرگ ترجمه و تربیت مترجمین زبده، سرعت ترجمه آنقدر زیاد شده است که اگر دیر بجنبید، از غافله عقب میمانید. علاوه بر آن، با پیدایش نویسندگان و متفکران حوزههای مختلف علمی، سرعت نگارش کتاب نیز افزایش پیدا کرده است.

پیدا کردن یک ناشر خوب و کاربلد برای چاپ و انتشار کتاب، از نان شب نیز واجب تر است؛ فراموش نکنید که زمان انتخاب ناشر، به سابقه کتاب ها و تجربه و نظرات دیگر مترجمین دقت کنید. بنابراین، فرقی نمیکند میخواهید کتاب تألیفی خودتان را در کشورهای دیگر منتشر کنید یا اینکه کتاب نویسندگان خارجی را در ایران منتشر کنید، در هر صورت، میتوانید در زمانی کوتاه، به این هدف برسید.

اولین پاسخ این است که از سختیها، ظرافتها، نیازمندیها، مهارتهای موردنیاز، استانداردهای لازم و برخی پارامترهای دیگر بیاطلاعاند. این امر در ترجمه فارسی به انگلیسی نمود بیشتری دارد و حتی مترجمینی که سالها در حوزههای متنوع دارای سابقه و تجربه نیز میباشند، بعضا از انجام ترجمه تخصصی کتاب عاجز میمانند.

چشم در چشم علی چیتسازیان داشتم، اگر میدانستم این آخرین بار است که او را میبینم، هرگز چشمانم را نمیبستم اما از اینکه خون شیرمردی مثل علی چیتسازیان در رگهایم جاری میشد احساس خوبی داشتم. ظرف یک ساعت اتاقی که بستری بودم از همرزمان پر شد، آمده بودند که خون بدهند، علی چیتسازیان پیشقدم شد و اولین کیسه خون را او داد و چند نفری که گروه خونشان میخورد خون دادند. احمد او را صدا کرد. برای خرید کتاب انسان خردمند با ترجمه نیک گرگین میتوانید به صفحه اصلی سایت مارکا کتاب مراجعه کرده و نام کتاب را جست و جو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید