هزینه سفارش ترجمه کتاب

این مراسم با حضور مهدی صفارینیا رییس پارک فناوری پردیس و جمعی از مدیران و معاونان پارک در سالن سراج برگزار شد. کتاب مدیریت خود اثر جمعی از مدیران و استادان موفق در زمینهی مدیریت از جمله پیتر دراکر، دونالد واس و ویلیام اونکن است که با تکیه بر راهکارها، دستورالعملهای جدید و فاکتورهای مهم در مدیریت موفق؛ گردآوری شده است.

اگر چنین همیتی ایجاد شود مدیریت شهری از آمادگی لازم به منظور سرعت بخشی در آماده سازی نمایشگاه شهر آفتاب برخوردار است. وی گفت: در این دوره از نمایشگاه ظرفیت فروش مجازی از طریق صفحه اینترنتی فروش کتاب نمایشگاه برقرار خواهد بود تا از این طریق میزان مراعات به نمایشگاه تا حد مناسبی کاهش پیدا کند.

او فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری از دانشکده خبر تهران است و با روزنامههای شرق، ایران، اعتماد و خبرگزاری ایلنا و… به عنوان ستوننویس و خبرنگار همکاری داشته است. گفتنی است، پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری کشور در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. او ادامه داد: در این کتاب گوشهای از مشکلات و موانعی که سر راه ما برای ایجاد و گسترش پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای علمی کشور است را به نمایش گذاشته است. در ادامه این جلسه یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد بیان داشت: نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی نه تنها در کشور بلکه در منطقه به حساب می آید.

این نمایشگاه نمادی از حضور اقشار و اقوام مختلف ایرانی است. مشکلاتی که برخی از آنها هنوز و با گذشت ۲۰ سال از آغاز فعالیتهای پارک ادامه دارد، اما خوشخبختانه ارادههای خوبی برای رفع این موانع در پارک وجود دارد. اما در مورد خرید اینترنتی کتاب این موضوع صدق نمی کند.

مترجم متخصص ترجمه کتاب در ترجمیک توسط افراد کاملاً متخصص در حوزه مورد نیاز شما صورت خواهد گرفت. وی بیان داشت: بارها شاهد حضور مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب و بیانات ایشان در مورد این رویداد بزرگ بوده ایم که با توجه به اهمیت این نمایشگاه امیدواریم در سال اینده نمایشگاه کتاب با شرایط مطلوب برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید