پذیرش کتاب ترجمه شده برای چاپ

در واقع، اصول چاپ کتاب و فروش آن زمانی اهمیت پیدا میکند که فایلی برای چاپ وجود داشته باشد! عمدهترین مشکل نویسندگان و مؤلفین کتاب این است: این عقیده که هم اکنون هیچ چیز دیگری برای نگارش و ادامه کار وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در آینده هم نخواهد توانست پیدا کند. این کتاب، از مهم ترین، مشهورترین، پرخواننده ترین و قدیم ترین کتاب های فارسی نوشته «ملاحسین واعظ کاشفی» از نویسندگان و سخنوران برجسته هرات در قرن نهم و دهم است.

برای مثال، گذشته از اصول و تکنیکهای پیچیده محتوای کتاب، بر اساس مطالعاتی که نگارنده این مطلب از وب سایتهای مختلف انجام داد برای انتخاب عنوان یک کتاب شاید بیش از ۱۰۰ توصیه متفاوت و مختلف برای نویسندگان کتاب ارائه شده است. آیا تمامی نویسندگان کتاب این توصیهها را دیدهاند و آنها را خواندهاند؟ اگر بتوانید بر نام کتاب خود را بر اساس و تمرکز بر هدف و نیاز آنها انتخاب کنید عنوان موفقی انتخاب کردهاید.

این کار علمی باید بر اساس و استناد کارهای علمی مؤلف و سایرین به وجود آید. این یک کار بسیار عالی است و باعث میشود شما به ساختار ذهنی قبلیتان برگردید و همان ساختار را ادامه دهید. بر حسب تجارب بسیاری از نویسندگان برتر این روش روش بسیار عالی برای رهایی از مشکل توقف در نگارش است. شاید قبل از پاسخ دادن به این سؤال بهتر باشد سؤال دیگری را نیز مطرح نماییم و آن اینکه چه ضرورتی برای چاپ کتاب انگلیسی در داخل کشور وجود دارد؟

اولین عنوان تعیین میکند که کتاب در طبقه طراحی گرافیک چاپ شده است، دومین عنوان علاوه بر تعیین طبقه به نیاز خوانندگان هم اشاره میکند که میخواهند طراحی زیبا و قوی انجام دهند. از عنوانی که صرفاً طبقه را تعیین میکند و مزیت خاصی را ارائه نمیدهد بپرهیزید. این ژانر در جهان داستانیای واقع شده که غالبا از افسانهها و فولکور در جهان واقعی الهام گرفته شده است. ژانر فانتزی داستانها یا شخصیتهایی دارد که غیر واقعی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید