چاپ مقاله – موسسه انتشاراتی اشراق

به همگان خواندن این کتاب را توصیه میکنم. البته ببخشید کتاب برای همگان است. برخی کتابها معروف هستند به کتابهای زیرسری (کتابهایی که شخص با آنها مانوس است)، کتابهای زیر سری شما چیست؟ برخی جابهجا میشود و دوباره میرود؛ اما کتابهایی مثل مثنوی معنوی، کلیات دیوان شمس تبریزی و رمان ابلوموف با ترجمه خوب سروش حبیبی از کتابهای زیر سری من است.

دانشجویان، اساتید و اعضای هیأت علمی در زمینه رشته تخصصی خود، بسیاری از کتابهای مرجع را به زبان فارسی ترجمه میکنند. مثلا کتاب دایره المعارف تئاتر لاروس که انتشارات بزرگ فرانسه آن را در ۲۵۰۰ صفحه منتشر کرده است. البته الان هم خیلی سخت است و کتاب بسیار گران شده. البته با سپردن کار به یک تیم ترجمه، زحمت این کار با متخصصین ترجمه است و شما تنها باید به فکر جلد کتاب و یک طراحی جذاب و چشمگیر، برای آن باشید. بنابراین، در نظر گرفتن نیاز، برای خرید اینترنتی کتاب کمک درسی، یک امر ضروری است. در نوجوانی عضو کتابخانه بودم و خرید کتاب برایم سخت بود.

دیگران میگویند چقدر خوب یادداشت هم داشت و استفاده کردیم؛ اما من یادم رفته بود که حاشیه نوشتهام. این قسم کتابها را معمولا تقدیم به دیگران میکنم. ارتل به اتفاق خانواده تصمیم میگیرد برای اینکه زندگی جدیدی را شروع کند، به جایی برود که کسی آنها را نمیشناسد و هیچ پیشزمینه ذهنی دربارهشان نداشته باشد. سوالات کنکور اوایل به شکل پاسخ کوتاه بود، اما به مرور شکل جدیدی به خود گرفته است؛ یعنی پرسشهای چهار گزینهای.

به نظر من برای شناخت خود باید حتما این کتاب را خواند. حتی اگر عادت دارید بیرون از خانه و در پارکها و کافیشاپها بنویسید، سعی کنید گوشهای دنج را برای خود انتخاب کنید تا با بالاترین حد تمرکز بنویسید. اگر میخواهید کتابی ترجمه کنید و هنوز نتوانستهاید کتاب مناسبی پیدا کنید، به مطالب زیر نگاهی بیندازید. جان کلام اینکه اصول اخلاقی و حرفهای کار را رعایت کنید و بدانید هدف وسیله را توجیه نمیکند.

وقتی ترجمه را به صورت بخش به بخش تحویل میگیرید و آن را مطالعه میکنید، میتوانید انتقادات و پیشنهاداتتان را با مترجم در میان بگذارید. مدخلهای جدید هم وارد شده و بارها آن را از کتابخانه بیرون کشیدم و در کنار اینها کتابهایی هست که تا به حال دست به آن نزدهام؛ اما شنیدهام که بعضیها چندین کتاب میخرند و بعد فراموش میکنند. در این مجموعه از کتاب ها درسنامه های جامع و مختصر و تست های زیادی مطابق با تیترهای کتاب و تست های تالیفی گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید