چاپ مقاله – موسسه انتشاراتی اشراق

87-زکات فطریه چیست؟ سپس در آموزش «نهاد و گزاره چیست؟ در این پست جامع با سیر تا پیاز ترجمه کتاب از جمله انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه، دلیل ترجمه کتاب، درآمد ترجمه، نحوه اجازه از ناشر خارجی، مراحل ترجمه، انواع ناشران و قراردادها، انواع دعواهای حوزه ترجمه کتاب و… آشنا میشوید. بیش از یک سال پیش دوست خوبم وحید دامنافشان از من خواست تا نوشتهای مفید و مختصر درباره تجربههایی را که در وادی ترجمه کتاب، ویراستاری و تألیف طی ۱۰ سال گذشته کسب کردهام، برای وبلاگش بنویسم. بنای من در این نوشته مبتنی بر خودمانی و غیررسمی نوشتن است. تلاشم بر این است که هر آنچه میگویم، نکتهای بهدردبخور برای خوانندگانی داشته باشد که تازه پای در راه ترجمه کتاب گذاشتهاند و یا قصد دارند به لشکر مترجمان کشور بپیوندند؛ اما قبل از هر چیز میخواهم تأکید کنم نوشتن این مقاله بیش از یک سال به درازا انجامید. بیش از بیست بار عزم نوشتن کردم ولی هر بار به دلیلی پاک میکردم. یکی از دلایلی که باعث شد انتشار این نوشته در وبلاگ پانویس بیش از یک سال به درازا بیانجامد، این بود که نمیخواستم نوشته من دردسری برای وحید ایجاد کند. شاید بپرسید چه دردسری؟

خلاصه اینکه این نوشته به هزار دلیل به تعویق افتاد و امیدوارم انتشار این نوشته باعث نشود وحید از پشت تیر بخورد! تهدید کرد که یک روز مرا از پشت با تیر خواهد زد. در این مرحله با ارزیابی توسط مترجمین دیگر، متن به طور کامل خوانا، رسا و بدون ایراد نگارشی تحویل مشتری میگردد. مثل این است که شما به یک عروسی دعوت شدهاید و عروس و داماد زیبا و خوشتیپ را میبینید؛ اما از اینکه والدین هر دو و خودشان چه سختیها کشیدهاند تا به این مرحله برسند، بیخبر هستید.

بعد از این مرحله باید تصویر جلد کتاب را ثبت کنید. استفاده از نرمافزار ترادوس استودیو از ابتدا تکلیف واژههای تخصصی را مشخص میکند. کنترل کیفی و بازخوانی کامل سفارشها چهارچشمی کیفیت ترجمه را تضمین میکند. منابع مرجع در کتابخانه ها را می توان به منابع مرجع کتابی (یا نوشتاری ) و منابع مرجع غیر کتابی تقسیم کرد .

ممکن است شما کتابی به زبان فارسی داشته باشید و قصد ترجمه آن از زبان فارسی به انگلیسی را داشته باشید و زمانی که وارد سایت میشوید برای شما این سؤال پیش میآید که ترجمه در چه زبانهای انجام میشود، آیا تنها از زبان انگلیسی به زبان فارسی انجام میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید