چاپ مقاله – موسسه انتشاراتی اشراق

مدت این آموزش ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه بوده و در آن، از ابتدا تا انتها، به طور کامل و دقیق درسنامهها، آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی آموزش داده شده است. آیا کارشناس و یا مترجمی وجود دارد که به آن سطح علمی رسیده است که بتواند کتاب را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کند چنان که ترجمه کتاب از کیفیت بسیار بالا و عالی برخوردار باشد، به صورتی که اگر فردی انگلیس زبان کتاب را مطالعه مینماید با اشتباهات و ابهام در کتاب مواجه نشود. به همین دلایل افراد در قسمت مشاوره با ما این سؤال را عنوان میکنند که آیا ترجمه کتاب تنها از زبان انگلیسی به فارسی انجام میشود؟

247-رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست؟ برای اینکه کتاب خود را پویا کنید و به عنوان آن جان و روح بدهید از اسم مصدر استفاده کنید. بهگونهای که حتی فرد هم باور کند که به آرزوی خود رسیده است. حتی می توانید چه به صورت تماس تلفنی و چه به صورت مکاتبه آنلاین از مشاورین موسسه ساهورا در رابطه با انتشارات جهت ترجمه کتاب مشاوره رایگان بگیرید.

در ابتدای کتاب راز متوجه میشوید که راندا برن به شرح زندگی خود و مشکلاتی که داشته است روی میآورد، مشکلات بیشماری که حتی گاهی وی را تا مرز ناامیدی و نابودی هم پیش برده است. همانطور که گفته شد سایت این موسسه تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان بوده و همچنین شماره تلفن بخش های مختلف و آدرس دفتر در این سایت قید شده است. این نویسنده در داستان های راز بیان میکند که هر انسانی تنها با استفاده از قدرت ذهن خودآگاه خود میتواند به تمام آرزوی هایش دست یابد.

راندا برن در کتاب راز چنین عنوان میکند که یک فرد خودآگاه با کمک تمرکز و قدرت ذهنی، و همچنین توانایی به تسلط گرفتن ذهن ناخودآگاه، میتواند به تمام خواستههای خود بدون هیچ حدومرزی دست یابد. در این زمان ذهن خودآگاه با ایجاد تصویرسازیهای واقعی در ذهن، سعی در ایجاد احساس تحقق اهداف را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید