چرا باید ژانر و ردهبندی سنی کتاب را جدی گرفت؟

اینجاست که کتابهای انگیزشی به کمک ما میآیند. این بخش که به تعریف آن پیش از این نیز اشاره شده است، شامل: موضوع و دیگر شناسه ها (شناسه ی افزوده) است. اين كتابخانهها در بیمارستانها، درمانگاهها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد میشوند و هدفشان اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای پزشکان، پرستاران، تکنسینهای آزمایشگاهی، پیراپزشکان، و مدیران بیمارستان است. بعد از وزیری، رقعی و جیبی بعنوان دیگر قطع های رایج شناخته می شوند که همانند وزیری در موضوعات مختلف از این ابعاد بهره گرفته می شود.

همانند سایر قطعهای کتاب، برای جیبی نیز اندازههای استاندارد مختلفی وجود دارد و در گستره وسیعی از ابعاد منتشر میشوند. جامعهشناسان در پاسخ به این قبیل سوالات نظریه «یکسانسازی اطلاعات» را مطرح میکنند. خوشبختانه این روزها با افزایش تعداد کتابخانهها فرصت خوبی برای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی فراهم شده است.

براساس این نظریه ارتباط اجتماعی افراد باعث تبادل اطلاعات میان افراد و در نتیجه افزایش سطح آگاهی عمومی و در نتیجه یکسانسازی افکار عمومی میشود. در چنین شرایطی، علاوه بر بهرهمندی از مزایای زندگی اجتماعی، واضح و مبرهن است که رفتار و عملکرد فرد، بر زندگی سایرین تاثیر میگذارد؛ حتی تصمیمات شخصی مثل میل به ورزش کردن و تلاش برای سلامتی، سیگار کشیدن، درس خواندن، مطالعه و افزایش سطح دانش و بینش شخصی و… لابد الان از خودتان میپرسید کتاب خواندن من چه تاثیری بر زندگی دیگران دارد؟ عوامل متعددی بر کاهش سرانه مطالعه تاثیر دارد که مهمتریناش گران بودن قیمت کتاب است.

بنابراین در محاسبه هزینه چاپ کتاب کلیه گزینهها «دریافت مجوز، چاپ کتاب، صفحهآرایی (رنگی و سیاه سفید بودن) و طراحی جلد» در نظر گرفته شده است. در ادامه این مطلب با نکاتی آشنا میشوید که برای انتخاب کتاب مناسب مطالعهتان باید در نظر بگیرید. نکته جالب این است که سعی شده تمام ظواهر نیز مشابه کنکور باشد و حتی فونت و صفحه آرایی دفترچه ها از این قاعده مستثنی نیست. قرار است سری کتاب های استراتژی کنکور برای درس های مختلف به چاپ برسند و نحوه مطالعه و تست زنی را به شکل تخصصی در هر درس بررسی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید