چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

با تایید مشتری ابتدا یک قسمت از کتاب برای ترجمه به مترجم متخصص ارسال میشود تا مشتری با کیفیت پروژه و روند انجام آن آشنا گردد. پس از قبل شروع به خواندن سایر مراحل ترجمه کتاب ، ابتدا از این موضوع مطمئن شوید. از آخرین تجربه شخصیتان برای خواندن کتابی که از زبان مبدأ به زبان فارسی ترجمه شد، چه مدت میگذرد؟ زبان فارسی به دلیل ظرافتها و پیچیدگیهای ساختاری خاص خودش، از جمله زبانهای جذاب در خاورمیانه است که همواره موردعلاقه بسیاری از مترجمان بهویژه مترجمان غیر ایرانی مسلط به زبان فارسی بهعنوان زبان مبدأ قرارگرفته است. چراکه زبان معیار زبانی است که بدون ابهام، آرایههای ادبی و پیچیدگی میان مردم کشورمان استفاده میشود.

دستور زبان فارسی و آرایههای ادبی در راستای رعایت امانت و بافت اصلی زبان مبدأ برای ترجمه به زبان مقصد بهخوبی رعایت نشده است. روزی یک ساعت اوقات خود را صرف مومیالیه (مشارالیه)الیه کرده، زبان و خط فرانسوی را به او تعلیم بدهد که در اندک زمانی در لسان و خط فرانسوی ماهر شود. هرجا کسی را مییافت که به زبانهای خارجی آشنایی داشت، پیش میکشید و کاری به او رجوع میکرد. اولین کاری که شاید انجام داده ایم وارد کردن کلمه بیوگرافی در موتور جستجو گوگل بوده است و بلافاصله اطلاعات بسیاری در مورد آن شخص به دست آورده ایم.

شاید بد نباشد با این سؤال شروع کنیم که باب یک گفتوگوی مجازی در مورد ترجمه کتاب را باز کنیم. اگر نویسنده کتابی که می خواهید آن را ترجمه کنید، نمی شناسید و با او آشنایی ندارید، سری به وبسایت او بزنید تا متوجه شوید چه نوع کتاب هایی می نویسد و سبک نوشتار او چگونه است. از خود او خواست «یک نفر آدم حلالزادهای که صرفه این دولت را از دست ندهد(برخلاف مصالح دولت عمل نکند.)و امین باشد» جستوجو کند.

البته برای کسی مفید هستند که قبلاً از یک منبع کاملتر آن موضوع را مطالعه کرده است. بهتر است یک تاب را خریداری کنید، از آن استفاده کنید به مفاهیم آن مسلط شوید سپس یک کتاب جدید یا مکمل بخرید. محمدقلیخان یکی از کسانی است که برای آموختن فن چاپ روانه روسیه شده و بنابر نوشته میرزا صالح به سیبریه رفته بود. حال تصور کنید همین مترجم علاقهمند آستین همت بالا بزند و بخواهد یکی از آثار فاخر فارسی یا یک موضوع تخصصی در یکی از حوزههای علمی- دانشگاهی را برای ترجمه کتاب انتخاب کند. از دسته دوم چند تن ممتاز بودند.

از دسته سوم عده بیشتری را شناختهایم: یحییخان، حاجمیرزامحسن، میرزا آقای تبریزی، میرزا محبعلی یکانلو، میرزا عبدالرسول، میرزاکی علیآبادی، محمدقلیخان، محمدرضاخان کاشانی و محمدحسنخان قاجار. از تأثیر یک ترجمه کتاب باکیفیت غافل نشوید! ترجمه کتاب کودک نیاز به مهارت و استعداد خاصی دارد که صراحتا میتوان گفت ترجمه تخصصی کتابهای کودکان چنین فرض نکنید که کتابهای کودک را میتوان به صورت عمومی ترجمه کرد بلکه نیاز به استعداد خاصی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید