چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

منتظر میمانند تا کتابی پرفروش شود، همهجا از آن بگویند و تازه بدون هیچ ریکسی از یک بازار آماده استفاده کنند. صفحه آرایی و طراحی کتاب بعنوان مرحلهای پر اهمیت در تولید کتاب، اگر بصورت اصولی و حرفهای انجام شود، باعث زیبایی و جذابیتی میشود که به مخاطب برای مطالعه کتاب انگیزه بیشتری میدهد. مثلا در دنیا یک اثر مرکب دارنهاردی پرفروش میشود، حالا طعمه خودش را نشان میدهد و ناشرین عزیز حمله میکنند. کافی است سری به کتابفروشیها بزنید و نام کتابهایی مانند قلعه حیوانات یا اثر مرکب را جستوجو کنید؛ لیست بلندی از ناشرین مختلف پیدا میشود.

با دریافت این مجوز، عنوان کتاب در کنار نام مؤلف یا مؤلفین آن در کتابخانه ملی ثبت میشود. سپس نام مترجمها و ناشرین مختلفی که این کتاب را ترجمه کردهاند یادداشت میکنم. برخی دیگر نیز که از خود خلاقیت نشان میدهند و نام کتاب را هم کلا تغییر میدهند که لااقل خودشان فکر کنند از ناشر اولی که آنرا ترجمه کرده کپی نکردهاند. ترجمه موفق و ماندگار خواهد بود که چنین مطالعهای در پس خود داشته باشد.

مشتری می تواند به انتخاب خود و دیدن نمونه کار مترجمین، دو یا چند نفر را برای انجام ترجمهکتاب خود اتخاذ کند و امکان کار چندین مترجم بر روی ترجمه فوری کتاب وجود دارد. ذهنیتی درباره این که چگونه زمانم را مدیریت کنم نداشتم و درباره این که چه تعداد کلمه را در روز می توانم ترجمه کنم نیز ایده ای نداشتم. از فوائد این اپها این است که قیمت کتابهای آنها تقریبا ۵۰ درصد کمتر از نسخه چاپی آن است. کتابهای کار خیلی سبز در مقطع بالاتر کمتر نوشتهشدهاند که البته استثناهایی مثل کتاب کار شیمی۳ و عربی ۳ را هم دارند که جز کتابهای کار خوب خیلی سبز هستند.

دانش آموزان متوسط در ایام جمعبندی بعد از عید و دانش آموزان قویتر از همان ابتدای سال دوازدهم میتوانند برای خرید کتاب های فصل آزمون خیلی سبز اقدام کنند. اگر انجمنی در نزدیکی محل سکونتان وجود دارد که در آن نویسندگان شرکت میکنند، در آن شرکت کنید. وقتی که ترجمههای مختلف را در این اپها پیدا کردید (البته ممکن است هرکدام در پلتفرم متفاوتی باشند، برای همین ترجیحا از همه آنها درکنار هم استفاده کنید)، حالا ۲ راه پیشرو دارید.

دیدگاهتان را بنویسید