چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

بخش آموزش طبق سرفصل های کتاب درسی است و با حل تست های آموزشی به تسلط کامل دانش اموزان به مطالب درسی کمک میکند. 1. عنوان کتاب میبایست نوید بخش باشد. با توجه به اینکه معمولاً در اینگونه کتابها نام استاد راهنما نیز درج میشود میتوان این نوع کتابها را به عنوان کتاب تألیفی به چاپ رساند. بهترین توصیهای که برای نویسندگان کتاب میتوان ارائه نمود هرچند که شاید بارها شنیده باشند و کلیشهای باشد آن است که بنشینند و خود را مجاب کنند که بنویسند.

فروش خوب یک کتاب یکی از ملاکهایی است که میتوان تصور نمود شما نویسنده خوبی هستید. تألیف کتاب یکی از دشوارترین فعالیتهای علمی است. حال شاید بپرسید نحوه پرداخت هزینه چاپ کتاب چگونه است؟ نگارش و چاپ کتاب به خودی خود کار راحتی است. البته بسیاری از کتابهایی که هم اکنون با نام تألیف در بازار کتاب هستند در اصل یک کار گردآوری شده است. البته مسائل مختلف زیادی در این جستجو وجود دارد.

البته قبل از هرچیز به کمی ارادهی قوی و البته یک برنامهریزی نسبتا دقیق نیاز دارید تا بتوانید به خوبی ایدههای خود را روی کاغذ پیاده کرده و به آنها نظم ببخشید. فهرست نویسی به مفهوم نو، نیاز به قواعدی دارد که تهیه ی فهرست و ثبت مشخصات کتاب ها را هماهنگ و یکدست کند. آموزش می تواند در قالب کلاس های آموزشی، فیلم آموزشی، کتاب آموزشی و استفاده از سایر رسانه ها و محتوایی است که از طریق آن بتوان مطلب و محتوایی را به علاقمندان یاد داد.

در این دو نوع اصلی از کتابها، شما ده ها نوع خاص یا ژانر خاص پیدا خواهید کرد. ۳. تشخیص بدهید که کتابتان را چه مخاطبینی میخوانند: اگر مخاطبین کتابتان کودکان هستن، کتاب را قرار است خودشان بخوانند یا شخص دیگری با صدای بلند برایشان میخواند؟ کافی است شما یک موضوع یا ایده را در ذهن خود داشته باشید، مطالب مرتبط با آن را بنویسید و یا جمع آوری کنید و شروع به تدوین کتاب و چاپ آن نمایید. کافی است کتاب خواندن به یک عادت روزانه تبدیل شود.

ولی اگر بدانید که کتابتان ۱۰ فصل دارد و خود را متعهد کنید که هر فصل را در یک هفته به پایان برسانید، کار برایتان سادهتر جلوه مینماید. همچنین دانستن اینکه کتابتان قرار است چند صفحه باشد و شامل چند فصل، به شما در برنامهریزی برای نوشتن کتاب کمک میکند. ۵. مشخص کنید که چه کسی شخصیت اصلی داستان شماست: ممکن است کتابتان چندین شخصیت اصلی داشته باشد، ولی باید توجه داشته باشید که قهرمان داستان شما باید یک فرد باشد. هرچند دستهبندی انواع کتاب میتواند از زوایای مختلف و با توجه به معیارهای متفاوتی صورت بگیرد، اما ما تمام تلاش خود را کردهایم تا استانداردترین دستهبندیها را ارئه دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید