چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

در حال حاضر مرسومترین قطع برای کتاب در ایران اندازه قطع وزیری است که سایز آن در جداول فوق ذکر شده است. از دگر سوى ذکر عنوان اصلى کتاب روشن کننده این مهم است که آثار فارسى شده از زبان اصلى ترجمه شده یا ابتدا به زبانى دیگر ترجمه و سپس به فارسى برگردانده شده است.

ناشران با داشتن نیروی انسانی متخصص، خواهد توانست دستورالعملهای خود را پیاده سازند و یا با ارائه دستورالعملهای خود، به شما اطلاع خواهند داد که تغییرات چگونه باید اعمال گردد. در حال حاضر دارالترجمه رسمی درسا در تمامی زمینههای علمی و تخصصی قادر به ارائه این خدمات است. تاکنون بارها و بارها در باب اهمیت اخذ مجوزهای رسمی در چاپ کتاب صحبت کردهایم و گفتهایم که اخذ مجوز قانونی کتاب را شناسنامهدار میکند و حافظ منافع مادی و معنوی شما میشود.

افراد میتوانند کتابهای خود در زمینههای تخصصی و علمی برای مترجمان ارسال نموده و ترجمه تخصصی را دریافت نمایند. پس از اینکه فیپا را دریافت کردید سوءاستفاده از کتاب نیز غیرممکن خواهد بود. جهت دریافت فیپا بایستی اطلاعات مترجم کتاب به همراهکارت ملی و مشخصات کتاب به کتابخانه ملی ارسال گردد.

یکی از امکانات سایت ترجمانو برای خدمات ترجمه کتاب، ارائه رایگان نمونه ترجمه کتاب و انتخاب مترجم میباشد. ترجمه کتاب میتوان به کسر خدمت سربازی از 4 تا 6 ماه اشاره نمود. هزینه بالای ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات و مجلات علمی و منابع ISI همیشه از چالش های پیش روی دانشجویان بوده است. هدف از انتخاب کتاب چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید