چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

شما میبایست خود را دقیقاً به لحاظ فکری، احساسی و ذهنی تبدیل به مؤلف کتاب کنید. با مطالعه این نقدها و اینکه مؤلف کتابی که شما اثر وی را برای ترجمه انتخاب کردهاید اهل کجاست؟ غالباً وقتی از ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی صحبت می کنیم از ورود یک نگرش جدید به فضای مطالعاتی جامعه سخن می گوییم. ۵. به یاد داشته باشید که هیچ ترجمهای نمیتواند ایدهآل باشد. از اطلاعات و تصورات خود استفاده نمایید و به یاد داشته باشید که شما در حال بازگویی داستان به زبان خود هستید. ۲. مهارتهای نوشتاری در زبان مقصد را خوب یاد بگیرید.

اگر بنابر برنامهریزی انجام شده میخواهید دو ساعت در روز ترجمه کنید این دوساعت را تبدیل به دو یک ساعت کرده و یک ساعت را مثلاً صبح و یک ساعت بعد از ظهر انجام دهید. این افراد باید به موضوع تسلط کامل داشته و با اصطلاحات آشنایی داشته باشند. به همین سبب باید در انتخاب موضوع (ها) دقت لازم به کار رود.

چگونگی جمع آوری کتاب ها با جلد سخت . از ادبیات کتاب های انتشارات خیلی سبز گرفته تا طرح روی جلدهای آن و نوع نگاه آن به آموزش بیانگر نگاه فانتزی این انتشارات به کنکور و به طور کلی آموزش است. قبل از اینکه رئالیسم جادویی را با فانتزی اشتباه بگیرید، اجازه بدهید تفاوت آنها با یکدیگر را بررسی کنیم.

تلاش ما این است که در معرفی کتاب به نکات زیادی توجه کنیم و به همه جنبههای مهم کتاب اشاره کنیم. وقتی قرار است که کتابی را ترجمه کنید اولین سوالی که به ذهنتان متبادر میشود این است که چگونه کتاب ترجمه کنیم؟ زمانی را برای اتمام ترجمه اتخاذ کنید و مدت زمانی که رزوانه میتوانید به ترجمه بپردازید را مشخص نمایید. به این ترتیب، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که در کل نوشتارتان از جملهها، کلمات و ساختارهای مشابهی استفاده کنید و همین مساله باعث شود خوانندگان از سبک نوشتاری شما خسته شوند. بر اساس تعداد لغات، هزینه ترجمه کتاب و زمان تحویل آن محاسبه شده و از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع شما می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید