چطور کتابی را ترجمه کنیم؟

با این حال، همه این عنوان کتابها را نتوانستیم تهیه کنیم، چرا که تاخیر زمانی یکسالهای در برگزاری دوره نوزدهم داشتیم و به همین دلیل تعدادی از کتابهای سال 1397 از دسترس خارج شد. و یا اینکه چرا برخی از مولفان اصرار به چاپ کتاب به زبان انگلیسی دارند؟ در این مطلب سعی میکنیم برخی از بهترین نکات ممکنه را در نگارش و چاپ کتاب گردآوری کنیم.

این کتاب ها معمولاً شخصیت محور و درون نگر هستند. این روش چاپ معمولاً گرانتر است و برای تیراژ بالا مناسب نیست. در شناسنامه کتاب معمولاً نام انتشارات، شماره کتابشناسی، شماره شابک و سایر اطلاعات آورده میشود. مولفان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و چاپ کتاب به زبان انگلیسی با همکاران حاضر در نشر از طریق تلفن و ایمیل در ارتباط باشند. داورانی که امسال در این جشنواره حضور داشتند، همگی کارشناس این حوزه بودند و بسیار تخصصی با کتابها برخورد کردند. 4. این شرایط جزو مهمترین شرایط موجود برای چاپ کتاب به زبان انگلیسی میباشد.

برای چاپ کتاب به زبان انگلیسی در ایران، شرایط و ضوابط خاصی وجود ندارد. سروده های پارسی را می توان در قالب قصیده، مثنوی، رباعی، غزل، مسمط، قطعه، ترجیح بند و ترکیب بند، مستزاد، رباعی، شعر نو، سپید و آزاد به نگارش دراورد. شما زمانی که میخواهید خرید آنلاین کتاب را به خرید حضوری ترجیح دهید باید نکاتی را مد نظر قرار بدهید تا بتوانید بهترین خرید اینترنتی کتاب را تجربه نمایید. این دلایل و سایر دلایلی که میتواند باشد ولی ما در اینجا مطرح ننمودهایم از جمله عواملی هستند که مولفان را برآن میدارد تا به چاپ کتاب به زبان انگلیسی روی آورند.

همچنین، تا زمانیکه کتابی به وجود نیامده و خوانده نشود، هیچگاه نمیتوان نوشتههای فردی را ارزیابی کرد و خوانندگان نیز به دنبال آثار او باشند. هر نوع کتابی که انتخاب کنید خوب است اما نکته اصلی در این ماجرا این است که شما در حقیقت بدانید ایدهتان چیست و آن را دنبال کنید.

از اینجا شروع کنید که در حقیقت چه نوع کتابی را میخواهید نگارش کنید. دو نوع حساب فروشنده در آمازون داریم؛ حساب فروشنده حرفهای و حساب فروشنده غیرحرفهای. در مورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ در آن زمان در تیمهای مترجمین متخصصانی با فرهنگهای مختلف وجود داشت که اقدامات اصلاحی و بازنویسی را در تیمهای مشترک بهصورت جدا انجام میدادند. اگر ترجمه کتاب خود را انجام دادهاید، اکنون باید به فکر صفحهآرایی و چاپ آن باشید. واقعیت این است که بسیاری از نویسندگان معروف اگر نوشتههای خود را در صندوق خانه خود نگه میداشتند به شما اطمنیان میدادیم که هیچ وقت شهرتی کسب نمیکردند.

دیدگاهتان را بنویسید