چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟

از جنگ جهانى دوم تا سال 1363. مؤلف در پایان, فهرست توصیفى حدود 700 اثر ترجمه شده از فرانسه به فارسى را ارائه کرده است. در مرحلهی دوم این اثرات منجر میشود به کار فرد لطمه خورده و درنهایت تاثیر نامطلوبی بر زندگی شخصی و زناشویی میگذارد. تربیت را می توان نوعی هدایت و آموزش بیان کرد، هدایتی که منجر به شکل گیری فردی بالغ یا مسلط به اموری خاص می گردد.

حال اگر می خواهید سفارش خود را جهت انجام به ما بسپارید می توانید از طریق صفحه ثبت سفارش ترجمه اقدام کنید. اشتباه برداشت نکنید؛ با پیروی از این اصول و مراحل، تقریبن بلافاصله نتایج آن را در زندگیتان میبینید. همین حالا که مشغول نوشتن این مقاله هستم، در ذهنم چندین و چند مورد اختلافهای مالی شدید بین مترجمان و مولفان با ناشران مرور میشود.

دوستانه و محترمانه فسخ قرارداد کردیم و همین امشب که در حال تایپ این نوشته هستم، طرح جلد کتاب با ناشری دیگر طراحی شده است و روانه اخذ مجوز شده است. بله می تونید به بخش آکادمی ما مراجعه کنید و از دوره آموزشی طراحی کتاب و مجله استفاده کنین!

پس بهترین راه این است که از کارتن حمل کتاب استفاده کنید، به دلیل آنکه طراحی آن فقط تعداد محدودی کتاب را شامل میشود که همین امر در حمل آسان آن کمکتان میکند. این پایان نامه, فهرست 1841 اثر ترجمه شده را دربر دارد که براساس رده بندى دیویى تنظیم شده است. در این مجموعه, فهرست 1492 اثر ترجمه شده از سال 1345 تا پایان 1349 به صورت الفبایى نام خانوادگى نویسندگان آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید