چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟

اگر کتاب، علمی و تخصصی باشد، مشکلی در این مرحله به وجود نمیآید. در این مرحله ناشر روی مواردی مانند جنس کاغذ و جلد، قیمت و… با چاپخانه به توافق میرسد و کتاب زیر چاپ میرود. یک کتاب 238 صفحهای که وزن و حجم متوسط رو به کم و خوشایندی دارد. بنابراین ممکن است کتابی که برای یک نوزاد مناسب است، برای کودک ششساله جذابیت نداشته باشد. مبادا برای یک کتاب فیزیک هستهای، عکس مخزن یک نیروگاه گازی را استفاده کند و اشتباههایی از این دست.

ناز کردن یعنی منت گذاشتن بر سر شما که کتابتان چنگی به دل نمیزند؛ اما حالا از سر رفاقت و دوستی یا از سر اینکه دست شما را بگیرند، کتاب را چاپ میکنند؛ البته از طرف دیگر باید منصف بود. به دلیل علاقه بسیار زیادی که به حروفچینی و صفحهآرایی دارم و همچنین به خاطر انتشار ۲ کتاب خودم، با بعضی از ناشران دانشگاهی سر و کار داشتهام.

بعد از این مرحله، کتاب صفحهآرایی میشود و یکبار دیگر کار را چک خواهید کرد. اجازه دهید مراحل ترجمه کتاب را با یک ناشر استاندارد توضیح دهم. بعد از خواندن کتاب برای ترجمه آن به فارسی خیلی علاقهمند شدم و بنابراین برای گرفتن اجازه ترجمه کتاب با ناشر آلمانی کتاب تماس گرفتم. با رعایت اصول اخلاقی و داشتن حد و مرز، امنیت روانی و جنسی خودتان و دیگران را به مخاطره نیندازید. بدیهی است که میتوانید به دلایلی مانند عجله داشتن، کل هزینههای چاپ کتاب را خودتان بدهید.

هزینههای تولید کتاب سرسامآور شده است و آهنگ فروش کتاب بسیار کند. خیلی سبز در نظام قدیم کتابی مشابه این کتاب را نداشت و اولین بار، با تغییرات کتابهای درسی، سری چند کنکور را به چاپ رسانید. زندگینامهها، کتابهای خودیاری، کتابهای تاریخی،مقالات، کتابهای راهنما و… کتابهایی هستند که میتوانند برای افراد مختلف با سلیقههای متفاوت جذاب باشند.

اولین گام در ترجمه کتاب، انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه است؛ پس شما ابتدا کتابی را طبق روندی که بالا توضیح دادم، برای ترجمه انتخاب میکنید. اصولاً طرح جلد بر عهده ناشر است؛ اما میتواند با شما هم مشورت کند. اولین برخورد شما با ناشر خارجی، اولین ایمیل شما است؛ پس در نوشتن آن بسیار دقت کنید.