چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟

بشر همواره در طول مسیر زندگی باید به ناگزیر انتخابهایی انجام دهد، این انتخابها میتوانند درست یا غلط باشند، اما بسیاری از مواقع خود ما هم متوجه نمیشویم چه راهی را انتخاب کردهایم. ما در سینا ترجمه سعی کردهایم تمام نیازمندیهایی که برای ترجمه کتاب نیاز است را در نظر بگیریم تا نتیجه کار، یک ترجمه باکیفیت، باقیمت مناسب و در زمان معقول باشد. خوشبختانه ما در سینا ترجمه به تعداد بالایی از این مترجمان حرفهای دسترسی داریم و میتوانیم با توجه به زمینه موضوعی کتاب شما، بهترین و مناسبترین مترجم را در اختیارتان قرار دهیم. این دسته از ناشران انعطاف بیشتری دارند، با نوآوری بیشتری با مترجمان کار میکنند و کار با این دسته از ناشران تجربه خوبی است.

ما در ترجمانو حق را به مشتریان عزیز میدهیم، زیرا بهخوبی با دردسرهای دوبارهکاری یا نامطلوب بودن نتیجه کار در سفارشهای بزرگ ترجمه کتاب آشنا هستیم. در زمینهٔ که قصد ترجمه دارید سعی کنید تخصص کافی داشته باشید. تصور کنید در یک روز بهاری که درختان آرامآرام سبز شدهاند، در حال قدم زدن در خیابان انقلاب تهران هستید یا خیابان آمادگاه اصفهان.

پس اگر درخواست معرفی کتاب جدید النشر، ترجمه کتاب و یا چاپ کتاب رادارید بهراحتی سفارش ترجمه کتاب خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید. اگر بتوانید برای بازخوانی از فرد دیگری ترجیحاً آشنا به ترجمه کمک بگیرید، مطمئناً به نتیجه بهتری دست خواهید یافت. پس از اتمام و بازخوانی ترجمه کتاب، بایستی فایل نهایی آن را به ناشر تحویل دهید. بهتر است مدت کوتاهی از ترجمه خود فاصله گرفته و سپس آن را بازخوانی و ویرایش کنید.

سینا ترجمه خدمات پرداخت اقساطی برای سفارشات با حجم بالا را در نظر گرفته است. بهترین راه برای این کار مراجعه به سایت کتابخانه ملی است و جستجوی اسم اصلی نویسنده و کتاب در آن سایت است.با توجه به اینکه هر کتابی قبل از چاپ باید از کتابخانه ملی برگه فهرست نویسی دریافت کند. برخی روزها مینشینید و میخواهید بنویسید اما در مییابید اصلاً واژهها به ذهنتان خطور نمیکند و یا اینکه برای ادامه کار نوشتن ایده جدیدی ندارید و نمیدانید کار را چگونه ادامه دهید. در آن مقطع من تجربه ای نداشتم، اما الان گرفتن پاسخ ناشران برایم سخت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید